Malmö lex Maria-anmäler och hygienutbildar

Malmö stad har haft en sannolik smittspridning av den antibiotikaresistenta bakterien MRSA på ett av kommunens särskilda boenden och anmäler händelsen till Ivo enligt lex Maria. 

Antibiotikaresistenta bakterier / MRSA upptäcktes på ett särskilt boende i Malmö.
Antibiotikaresistenta bakterier / MRSA upptäcktes på ett särskilt boende i Malmö.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / TT
0:000:00