LO öppnar för utbildningsjobb med lägre lön

ETABLERING. LO öppnar upp för en ny typ av anställning med lägre lön än nuvarande kollektivavtal. Utbildningsjobben ska underlätta för nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden att hitta jobb.

LO vill komma överens med Svenskt Näringsliv om en ny anställning som kombinerar arbete med utbildning till lägre lönekostnad än kollektivavtal. Förslaget presenterades under måndagen och är LO:s plan för att förbättra etableringen för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 – Vi är beredda att ta ansvar för att få nyanlända i arbete. Det innebär bland annat att vi kan tänka oss att öppna upp för lägre lönekostnader för en begränsad period, innan dessa personer har rätt kunskaper och färdigheter, kommenterar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger sig vara villig att delta i en sådan överenskommelse och hoppas att parterna sätter sig gemensamt för att samverka i frågan. Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv kommenterade också LO:s öppning för lägre avlönade jobb:

Login