Debatt

Livsfarligt för yrkestrafiken om vanliga bilförare ser dåligt

Det borde vara självklart att säkerställa alla trafikanters, såväl yrkeschaufförers som privatbilisters, goda syn genom regelbundna synkontroller. Det skriver Natalee Ågren, verksamhetschef, Svenska Taxiförbundet.

” Trafiken är våra medlemmars arbetsmiljö, och alla trafikanters goda syn borde därför säkerställas.” 
” Trafiken är våra medlemmars arbetsmiljö, och alla trafikanters goda syn borde därför säkerställas.” Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Som förespråkare för trafiksäkerhet och yrkesmässig kvalitet, arbetar Svenska taxiförbundet aktivt för bästa möjliga förhållanden för våra yrkeschaufförer och våra resenärer. Ett av stegen mot detta mål är att se till att våra förare har god syn och eftersom det inte görs kontinuerligt för bilförare har vi själva ingått ett samarbete med Synoptik.

Altingets gratis nyhetsbrev

Kontrollera synen regelbundet

Synoptik erbjuder våra medlemsföretags cirka 7 500 taxiförare möjligheten att syncertifiera sig genom ett syntest, och om det behövs genomförs en fullständig synundersökning. Syncertifieringen sker när föraren klarar Transportstyrelsens synkrav som gäller vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort.

Med detta vill vi uppmärksamma vikten av att taxiförarna kontinuerligt kontrollerar sin syn och vi vill också vara med och bidra till enkla rutiner för att så verkligen sker. Men detta egna initiativ borde inte behövas. Det borde vara självklart att säkerställa alla trafikanters, såväl yrkeschaufförers som privatbilisters, goda syn genom regelbundna synkontroller.

För yrkeschaufförer med högre körkortsbehörigheter är det sedan länge obligatoriskt att från 45 års ålder uppvisa ett synintyg i samband med ansökan om förnyelse av tunga behörigheter. Trafiken utgör arbetsmiljön för dessa yrkesmänniskor, och med denna praxis skapas en tryggare arbetsmiljö för dem samtidigt som det erkänner synens centrala roll för trafiksäkerheten. Märkligt nog gäller fortfarande inte liknande krav för privatbilister och andra chaufförer med B-körkort, det vill säga exempelvis taxichaufförer.

Inför syntest när körkortet förnyas

Det ligger inte bara i våra medlemmars intressen, utan hela samhället gynnas av en ökad trafiksäkerhet. Det spelar ingen roll hur bra du ser som taxiförare om den du möter i trafiken inte har god nog syn. Vid en olycka drabbas alla, oavsett vems fel det är. Åldersrelaterade synproblem, som bländningskänslighet och försämrat mörkerseende, blir särskilt påtagliga från 45 års ålder. Att korrigera och upptäcka dessa synfel är avgörande för trafiksäkerheten.

För att förändra detta krävs politisk handlingskraft. Riksdagen har uppmärksammat frågan under många år, men ingen åtgärd har vidtagits. Det är hög tid för politiken att agera.

Det spelar ingen roll hur bra du ser som taxiförare om den du möter i trafiken inte har god nog syn.

Ett syntest i samband med körkortsförnyelse innebär ingen belastning för den redan ansträngda sjukvården då det kan utföras av optiker. Detta visar vi nu genom vårt samarbete med Synoptik. Vinsterna för trafiksäkerhet och trygghet på vägarna är uppenbara. Flera undersökningar visar dessutom att det finns ett brett folkligt stöd i Sverige för att införa synkontroller vid körkortsförnyelse.

Vi i Svenska taxiförbundet tar vårt ansvar genom att möjliggöra att våra taxiförares goda syn säkerställs, men det är långt ifrån nog för att skapa bästa möjliga förhållanden för alla trafikanter. Sveriges politiker borde ta samma ansvar för allas trafiksäkerhet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00