Debatt

L-studenter: Slopa turordningsreglerna så fler studenter får jobb

DEBATT. För att förbättra matchningen mellan studier och arbetsmarknad måste turordningsreglerna vid uppsägning avskaffas. Det krävs även ett skarpt kvalitetssäkringssystem som underkänner utbildningar som inte håller måttet, skriver ordförande för Liberala studenter, Anton Johansson.

Anton Johansson, ordförande i Liberala studenter.
Anton Johansson, ordförande i Liberala studenter.Foto: Emma-Sofia Olsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Anton Johansson
Ordförande Liberala studenter


Idag har fler svenskar än någonsin genomgått en eftergymnasial utbildning längre än tre år. Högre utbildning är enormt viktigt för samhällsbygget och att fler söker sig till högskolan är glädjande. Utbildning bidrar till individens utveckling, kritiska tänkande men också till samhällelig och ekonomisk utveckling.

Samtidigt som utbildningsnivån ökar visar flera studier att många nyutexaminerade har svårt att hitta ett jobb som motsvarar deras utbildning. För att förbättra matchningen mellan studier och arbetsmarknad behöver vi arbeta från två håll. Dels genom ökad kvalitet i högskolan med mer arbetslivskoppling, men också genom att skapa en arbetsmarknad där det blir enklare att anställa och fler får möjlighet att gå till sitt första arbete. 

En viktig reform

Svensk arbetsmarknad som den ser ut idag gynnar personer som varit anställda länge och straffar de som ännu inte fått ett jobb. Den strikta arbetsrätten gör det riskfyllt att anställa, något som drabbar såväl nyutexaminerade studenter som nyanlända och långtidsarbetslösa.

Arbetsmarknaden borde istället bygga på valfrihet för dess olika parter. Turordningsreglerna vid uppsägning av en anställd motverkar en flexibel arbetsmarknad och bör därför avskaffas. Det är en viktig reform för att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden så att den som står utanför lättare kan komma in. 

Tydligare arbetslivskoppling

Den strikta arbetsrätten gör det riskfyllt att anställa, något som drabbar såväl nyutexaminerade studenter som nyanlända och långtidsarbetslösa.

Relevant arbetslivserfarenhet är nyckeln till att etablera sig på arbetsmarknaden. Studentmedarbetarjobb, där studenter under studietiden kan skaffa sig erfarenheter, är nödvändiga och behöver tas fram i samarbete mellan lärosäten och olika aktörer på arbetsmarknaden.

Det behöver också ges fler möjligheter till praktik, så att fler får möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden redan under studietiden. 

Kvalitet före kvantitet

Sverige ska ha höga ambitioner när det gäller högre utbildning, men vi får inte låta en utbyggd högskola ske på bekostnad av kvalitet. Idag är det alldeles för många studenter som upplever att kvaliteten på deras utbildningar brister. Det kan handla om allt från för få lärarledda timmar, stressade universitetslärare eller bristande handledning.

En låg kvalitet i utbildningen försämrar anställningsbarheten hos den som genomgått utbildningen. Det är tydligt att vi behöver ha ett skarpt kvalitetssäkringssystem som underkänner utbildningar som inte håller måttet.

Bättre matchning

Det är alldeles uppenbart att matchningen mellan högre studier och arbete måste bli bättre. Liberala Studenter är övertygade om att en högskola med god kvalitet och en betydligt mer flexibel arbetsmarknad är vägen dit. Det tjänar både individen och samhället på.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00