L: Låga löner behövs för lyckad integration

JOBB. De kommande åren ska de som har flytt till Sverige integreras på arbetsmarknaden. Liberalerna håller fast vid att en ny anställningsform med lägre löner är ett bra sätt för att ge nyanlända med låg utbildning ett jobb.

I den vårbudget som presenterades för två veckor sedan kalkylerar regeringen med kraftig ökade kostnader för migration och integration de kommande åren. Merparten av kostnaderna på runt 72 miljarder kronor år 2020 kommer att ligga på insatser för integration.

Enligt Liberalerna har majoriteten av de nyanlända låg utbildning och kan därför få det svårt att ta sig på arbetsmarknaden. Och dagens höga ingångslöner är ytterligare ett hinder.

Erik Ullenhag, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, vill se en reform på arbetsmarknaden för att integrationen ska lyckas. Han pekar på Liberalernas förslag från tidigare i vintras om så kallade startjobb med låga löner, låg inkomstskatt och slopade arbetsgivaravgifter. Regeringens insatser med validering och snabbspår riktar sig till dem med hög utbildning, vilket är bra, men för dem med låg utbildning händer inte mycket, enligt Ullenhag.

Login