Debatt

Kristersson, vi måste prata om Sveriges framtid

Regeringens första budget innehöll inte de utbildningssatsningar som behövs för att rusta medarbetare, företag och Sverige inför en allt hårdare global konkurrens. Nu är det dags att agera, skriver Innovationsföretagens förbundsdirektör Elin Lydahl.

Regeringens första budget innehöll inte de utbildningssatsningar som behövs för att rusta medarbetare, företag och Sverige för att möta en allt hårdare global konkurrens.
Regeringens första budget innehöll inte de utbildningssatsningar som behövs för att rusta medarbetare, företag och Sverige för att möta en allt hårdare global konkurrens.Foto: Pressbild/TT/montage
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige är ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga länder. De kunskapsintensiva tjänsteföretagen är en viktig förklaring till det. Så även om det är kärvt nu så har Sverige alla förutsättningar att gå stärkt ur lågkonjunkturen. Under pandemin räddade korttidsarbetet 40 000 jobb, men få företag och medarbetare använde den arbetsfria tiden till utbildning. Det misstaget har Sverige inte råd att upprepa. Den vårbudget som regeringen lägger på måndag behöver innehålla en rejäl kompetenssatsning.

Det är svårt att rekrytera

Innovationssektorn har ett stort och återkommande behov av högkvalificerad arbetskraft. Trots lågkonjunktur behöver 37 procent av företagen i innovationssektorn öka sin personalstyrka de kommande sex månaderna. Av de tekniska konsultföretagen är motsvarande andel över 60 procent.

Så kan vi inte ha det.

Totalt planerar företagen i innovationssektorn att växa med 3 600 medarbetare de kommande sex månaderna. För sju av tio innovationsföretag är det dock svårt eller mycket svårt att rekrytera. Utbildningssystem och arbetskraftsinvandring räcker inte till och kompetensbristen är nu företagens största utmaning. För fyra av tio innovationsföretag leder den till förlorade affärer, minskad försäljning eller stopp för expansion. Så kan vi inte ha det.

Det är dags att agera

Regeringens första budget innehöll inte de utbildningssatsningar som behövs för att rusta medarbetare, företag och Sverige för att möta en allt hårdare global konkurrens. Nu är det dags att agera och det finns åtgärder som direkt skulle innebära stora skillnader för företagen och medarbetarna:

  1. Kapa handläggningstiderna för arbetstillstånd. Förenkla och effektivisera arbetstillståndsprocessen. Inför en Talangexpress som främjar högkvalificerad arbetskraft genom bättre service och information med en garanterad handläggningstid på max tio dagar.
  2. Ge högskolorna särskilt betalt för att utbilda yrkesverksamma och styr mot flexibla, modulbaserade och näringslivsrelevanta kurser.
  3. Skala upp omställningsstudiestödet. Söktrycket är fortsatt högt och så många som möjligt bör få chans till ett kompetenslyft i stället för uppsägning. Tillför resurser till CSN och inför ett snabbspår för kompletta ansökningar för att kapa kötiderna så att de sökande får svar innan kursstart.
  4. Höj utbildningskvaliteten och öka genomströmningen på ingenjörsutbildningarna. I dag hoppar hälften av ingenjörsstudenterna av. Ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ta reda på orsakerna till avhoppen och hjälpa lärosätena att öka genomströmningen. Ge även UKÄ i uppdrag att särskilt granska examinationsgrad och etableringsgrad på till exempel ingenjörsutbildningarna. På sikt bör framgångsrika utbildningar premieras.

Kompetens är den nya oljan

Kompetens är den nya oljan och den viktigaste råvaran för fortsatt svensk konkurrenskraft. Där kompetens finns, där sker också investeringarna. Där utvecklas morgondagens exportsuccéer och därför bör regeringen prioritera kompetensåtgärderna i kommande vårbudget.

Nämnda personer

Ulf Kristersson

Statsminister (M), partiledare Moderaterna
Ekonom (Uppsala uni., 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00