Debatt

Krävs arbete över partigränserna för att stärka kvinnors företagande

Jämställdheten går framåt, men inom företagandet står det still. Endast en fjärdedel av alla företagare är kvinnor.  Vi kan inte gå miste om kvinnors entreprenörskap. Det skriver Helena Lindahl (C), Monica Haider (S) och Camilla Brodin (KD), ledamöter i näringsutskottet.

Den låga andelen kvinnor som driver företag i Sverige är en fråga som borde engagera över partigränserna, skriver grundarna till ett partiöverskridande nätverk för kvinnors företagande. 
Den låga andelen kvinnor som driver företag i Sverige är en fråga som borde engagera över partigränserna, skriver grundarna till ett partiöverskridande nätverk för kvinnors företagande. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Camilla Brodin
Helena Lindahl
Monica Haider
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Endast ett av fyra företag drivs i dag av en kvinna. Och så har det varit sedan 90-talet. Varför är det inte fler kvinnor som startar och driver företag? Glastak efter glastak krossas och Sverige har för första gången en kvinna som statsminister. Jämställdheten går framåt, ibland går det sakta, ibland snabbare, men likväl går det alltjämt framåt. Inom företagandet står det däremot still.

Mål behövs för kvinnors företagande

År 1995 drevs 26 procent av alla företag av kvinnor, 25 år senare var siffran densamma. Däremellan har det fluktuerat några procent upp och några procent ned, men ingen åtgärd har gett ett bestående avtryck. Under tiden har Sverige har blivit omsprunget av i princip alla länder i EU, där fler och fler kvinnor driver företag.

Dagens system är utformat efter hur manliga entreprenörer tänker och agerar, något som flera organisationer och statliga myndigheter påpekat missgynnar kvinnor.

Den låga andelen kvinnor som driver företag i Sverige är en fråga som borde engagera över partigränserna. Vi vill därför skapa ett partiöverskridande parlamentariskt nätverk, där representanter från alla riksdagens partier är välkomna. Vi behöver bättre förstå varför det ser ut som det gör i Sverige, vad forskare och myndigheter säger och vad som skiljer mäns och kvinnors företagande åt. Men även tillsammans ta fram och sätta upp mål för hur kvinnors företagande ska öka. Det är uppenbart att ska det hända något på området, behövs det ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att fler kvinnor ska vilja och våga starta, driva och utveckla företag. Och det arbetet behöver vi göra tillsammans – över partigränserna. 

Uppåtgående trend i EU

På flera områden har jämställdheten gått framåt de senaste årtionden. I ojämn takt och av olika anledningar. Uttaget av föräldraledigheten har blivit jämnare, från 1974 då kvinnor tog ut 99,5 procent av dagarna, till år 2020, då männen stod för 30 procent av föräldradagarna och kvinnornas del krympt till 70 procent. Lönegapet mellan kvinnor och män, oavsett om man korrigerar för yrke och utbildning eller inte, har stadigt minskat de senaste 30 åren. Även kvinnors pension, som andel av männens, har ökat.

Vi är ett av världens mest jämställda länder. Men trots ekonomiska framsteg för kvinnor i förhållande till män, så har det inte gett någon effekt på andelen vd:ar i Sverige som är kvinnor. 25 år har passerat sedan 1995 och flera jämställdhetsreformer har genomförts, ändå är andelen företag som drivs av kvinnor mer eller mindre densamma och endast en fjärdedel av alla företagare är kvinnor. 

I EU syns däremot en stadigt uppåtgående trend. Andelen kvinnor som driver företag i EU har gått från 29,4 procent år 2002, till 32,5 procent år 2020. Sverige ligger alltså långt under EU-snittet, och endast två länder – Irland och Malta – har en lägre andel kvinnor som driver företag. 

Systemet är utformat efter män

Sverige är känt för att ligga i framkant när det kommer till innovation, ändå är det bara en procent av alla investeringar som går till bolag som ägs av kvinnor. DI Digitalskartläggning av riskkapitalinvesteringarna i Sverige sedan 2017 visar att det i stort sett är oförändrat. Trenden måste vändas och för att göra det krävs dels djupare förståelse för kvinnors förhållningssätt till tillväxt och finansiering, dels för hur kvinnor driver företag. Dagens system är utformat efter hur manliga entreprenörer tänker och agerar, något som flera organisationer och statliga myndigheter påpekat missgynnar kvinnor och potentiellt kan vara ett hot mot tillväxten.

Kvinnor som driver företag har heller inte samma mål som män. En majoritet av de svenska företag som drivs av kvinnor omsätter under en miljon kronor och ofta eftersträvar kvinnor inte en hög omsättning eller flera hundra anställda. I stället startar kvinnor företag för att man vill ha flexibilitet och mer frihet. Ändå har en majoritet av kvinnorna som driver företag samtidigt ambitionen att påvisa tillväxt och verka på en internationell marknad. Parallellt med detta rapporterar Almi om att de flesta låneansökningar som inkommer är från män, vilket tyder på att en majoritet av kvinnor som driver företag mycket mer sällan söker extern finansiering för att finansiera tillväxt.

Jämna ut spelplanen

Frågan om den låga andelen företagande kvinnor är komplex, men vi är alla överens om att vi inte kan gå miste om kvinnors entreprenörskap. Därför behöver spelplanen jämnas ut så att fler tar chansen att ge sig in i matchen. För att uppnå det behöver riksdagspartierna dra åt samma håll, därför tar vi initiativ till ett riksdagsnätverk för kvinnors företagande. Det måste bli fler kvinnor som är med och bidrar till att Sveriges ekonomi växer.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00