Kommuner ska jobbsatsa på socioekonomiskt svaga ungdomar

Arbetsförmedlingen ska fördela 200 miljoner kronor till kommunerna inom regeringsuppdraget Jobb för ungdomar, varav hälften ska gå till socioekonomiskt svaga unga. Enligt Malmö stad är uppdraget ”oklart” och anvisningar om hur kommunerna ska nå målgruppen saknas. 

Foto: Matthias Schrader
Marie Lundahl

Regeringen har gett ett Jobb för ungdomar-uppdrag med 200 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen. Pengarna ska fördelas till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar.

Pengarna ska gå till unga som under 2020 eller under 2021 avslutat sin gymnasieutbildning, samt unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Hälften av pengarna ska gå till unga med svag socioekonomisk situation.