Kollektivtrafikpolitiken sätts under lupp i nytt riksdagsnätverk

Ledamöter från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna bjuder in till ett kollektivtrafikpolitiskt nätverk i riksdagen. ”Detta ser vi som ett forum för att kunna samarbeta bättre med kollektivtrafikens olika parter.” säger SD:s Patrik Jönsson. 

Socialdemokraternas Zara Leghissa hoppas bland annat kunna lyfta behoven av stärkt kollektivtrafik i norra Sverige för att möta tillväxten till följd av de många industriprojekten. <br>
Socialdemokraternas Zara Leghissa hoppas bland annat kunna lyfta behoven av stärkt kollektivtrafik i norra Sverige för att möta tillväxten till följd av de många industriprojekten.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Jacob Hederos

Under onsdagen samlas riksdagsledamöter för att dra igång ett kollektivtrafikpolitiskt nätverk, som bredvid bil- och cykelnätverken blir ett ytterligare utskottsövergripande forum där transportpolitiskt relaterade politiska förslag diskuteras i ett mer avslappnat forum.

Idén tog fart efter ett riksdagsseminarie tidigare i våras, där MTR tillsammans med bland andra Trafikverket och Svensk kollektivtrafik samlade riksdagsledamöter kring en diskussion om ”Kollektivtrafikens roll i nationell infrastrukturplan”.

Var kollektivtrafiken slutar i kommunen, övergår i regionen och slutar i staten, är en fråga som väckte mycket intresse.

Esbjörn Wahlberg, PA-chef MTR
– Var kollektivtrafiken slutar i kommunen, övergår i regionen och slutar i staten, är en fråga som väckte mycket intresse. Så vi tänkte att vi borde följa upp, säger Esbjörn Wahlberg, chef för public affairs på MTR, till Altinget.

Hoppas på bred anslutning

Frågan har sedan visat sig underdiskuterad i fler sammanhang menar Wahlberg, som nu hoppas  att riksdagsnätverket kan leda till både mer enighet och kunskap.

– Det är samtidigt många riksdagsledamöter utanför trafikutskottet som också har positioner i exempelvis de regionala kollektivtrafiknämnderna, och samtidigt är frågan också kopplad till bland annat arbetsmarknadspolitiken, så vi hoppas på bred anslutning, fortsätter Wahlberg.

Nätverket dras igång under ledning av två riksdagsledamöter, SD:s Patrik Jönsson och Socialdemokraternas Zara Leghissa.

Leghissa ser det som positivt att kunna erbjuda en tvärpolitisk plattform.

 – Det är en önskan från branschen att det finns ett forum där man kan tänka brett och högt, och kommunicera med varandra. Och att man har en tvärpolitisk plattform där man kan ses i mer avslappnade former, säger Zara Leghissa till Altinget.

Uppstartare kan lämna

För Patrik Jönsson, som samtidigt siktar på att ta plats i EU-parlamentet om några veckor, var det också viktigt att få igång arbetet redan nu under våren.

Foto: Sverigedemokraterna
– Vi har diskuterat det ett tag och jag har pratat med mina kollegor, och landat i varför inte dra igång ett nätverk? Trots allt, är det oerhört många som nyttjar kollektivtrafiken idag och den funkar inte helt klanderfritt. Och vi ser dessutom ekonomiska problem i samband med att covid kom och ledde till ett kraftigt minskat resande och indragna turer, säger Jönsson till Altinget och fortsätter:

 – Jag menar på att kollektivtrafiken måste vässas istället. Detta ser vi som ett forum för att kunna samarbeta bättre med kollektivtrafikens olika parter. En enklare väg in för dem, och en enklare väg ut i kontaktnätet för oss.

Leghissa hoppas även att ledamöter från fler utskott ansluter.

Foto: Riksdagen
– Vad som blir ur nätverket får vi som är med i nätverket vara aktiva och tänka tillsammans kring vad vi skulle vilja göra och vad vi vill ha. Det är ju ganska brett och berör flera utskott, och berör bland annat den kommunala nivån, säger Zara Leghissa. 

Är det något särskilt du vill se kommer ut från arbetet?

 – Jag tänker att vi behöver mötas tillsammans i stället för att sitta på varsin kant. Det är så vi bedriver en bra politik som leder till en bra kollektivtrafik, säger Leghissa och fortsätter:

 – Vi vill få inspel i politiken till det här. För det är ju ett samhällsuppdrag att kunna bedriva kollektivtrafik, så att vi får en förtjänstfull kollektivtrafik, som vi kan utveckla i hela landet.

SD och S bjuder in

För egen del finns det samtidigt vissa egna önskemål för Zara Leghissa, som tidigare bland annat varit avdelningsordförande i Kommunal i Norrbotten.

 – Jag tänker också på de olika utmaningarna som finns framför allt för oss i Norra Sverige. Vi behöver ha en bra kollektivtrafik med tanke på den gröna omställningen som sker här.

Hur ser du på att det är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som står för inbjudan tillsammans?

Vi tycker det är viktigt för att vi ska kunna förstärka framför allt samhällsperspektivet och samhällsansvaret som kollektivtrafiken ska vara

Zara Leghissa (S)
– Jag kan bara prata för vårt parti, och vi tycker det är viktigt för att vi ska kunna förstärka framför allt samhällsperspektivet och samhällsansvaret som kollektivtrafiken ska vara, säger Legassi, som lägger till att samtliga riksdagens partier ingår i nätverket och kommer turas om att stå som inbjudare.

SD:s Patrik Jönsson välkomnar samarbetet.

– Jag uppskattar verkligen Socialdemokraternas genuina intresse. Sedan får jag vara ärlig att säga att vi inte är direkt profilerade i frågan, och det tycker jag är synd. Jag träffar ofta mina kollegor i Regionsverige, och de är ju väldigt engagerade i frågan.

Målsättningar lockar inte

Potentialen till att hitta bredare samsyn i politikområdet lockar likaså.

– Ju bredare samsyn vi kan ha, desto bättre är det, säger Zara Leghissa. 

Patrik Jönsson instämmer.

 – Med det sagt kanske vi inte når samsyn kring allting, men just att man medvetandegörs om problemen spelar roll. Vi har till viss del infrastrukturpolitik, en trafikpolitik, men jag tycker nog inte att vi har någon jättebra kollektivtrafikpolitik, egentligen.

Jag är lite halvallergisk mot att sätta höga mål.

Patrik Jönsson (SD)
Potentialen att enas bakom vissa målsättningar, såsom de som Svensk kollektivtrafik lagt fram om att öka andelen resor i kollektivtrafiken till 2030 till att stå för 40 procent, ser dock inte stor ut.

– Jag är lite halvallergisk mot att sätta höga mål. Utan det är ju en självklarhet egentligen att det är positivt att få en utvecklad och stärkt kollektivtrafik, så att det blir en morot för folk att resa med den, säger Patrik Jönsson.

Nämnda personer

Zara Leghissa

Riksdagsledamot (S)

Patrik Jönsson

Riksdagsledamot (SD)
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00