Debatt

KD: ”Vi behöver fler ingenjörer, inte influencers”

Rätt form av yrkeskompetens är av yttersta vikt för att vi på ett långsiktigt och hållbart sätt ska kunna bygga Sverige starkt, bortom inflation och lågkonjunktur. Det skriver Magnus Jacobsson (KD) och Mathias Bengtsson (KD).

Sverige behöver fler ingenjörer, inte influencers. Det menar debattörerna.
Sverige behöver fler ingenjörer, inte influencers. Det menar debattörerna.Foto: Godofredo A. Vásquez/AFP/TT
Magnus Jacobsson
Mathias Bengtsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det råder inte nödvändigtvis brist på arbetskraft i Sverige, men kompetensbristen inom flertalet yrkesgrupper är ett faktum. Samtidigt som vi har över 300 000 arbetslösa inskrivna hos Arbetsförmedlingen vittnar 75 procent av arbetsgivarna om svårigheter när det kommer till att rekrytera ny personal med rätt kompetens. I vissa fall har dessa svårigheter lett till att arbetsgivare tvingats dra tillbaka utannonserade arbetsannonser till följd av att inga ansökningar inkommit eller på grund av bristande kvalifikationer hos kandidaterna.

Miljardsatsningar på yrkesutbildning

Kristdemokraterna har länge uppmärksammat de matchningsproblem som finns på svensk arbetsmarknad. Vi har under de senaste åren kommit med en rad förslag på satsningar på såväl yrkeshögskoleutbildningar som på fler utbildningsplatser inom bristyrken och inom framtidens jobb, i syfte att generera fler arbeten inom relevanta branscher.

Med Kristdemokraterna i regering ger detta resultat. För att regionalt stärka yrkesvux har regeringen presenterat satsningar om ytterligare 1,3 miljarder kronor på yrkesutbildningen, vilket motsvarar cirka 16 500 platser per år från och med 2024. Vidare föreslår regeringen ett tillskott på 385 miljoner kronor till yrkeshögskoleutbildning för kommande år, vilket skulle möjliggöra rekrytering av exempelvis fler lokförare, elektriker och en rad andra tjänster det råder brist på.

Samtidigt som vi har över 300 000 arbetslösa inskrivna hos Arbetsförmedlingen vittnar 75 procent av arbetsgivarna om svårigheter när det kommer till att rekrytera ny personal med rätt kompetens.

Vi menar dock att det krävs mer. Satsningar på riktiga jobb och utökade platser på yrkesutbildningar är av yttersta vikt för att vi ska kunna ge det stöd som krävs för människor och låta dem utveckla sina unika förmågor. Samtidigt menar vi att det behövs fler reformer av strukturell art specifikt riktade mot att öka fokuset på anställningsutsikter i vuxenutbildningen i stort. Att betona chansen till arbete efter examen, inom all form av vuxenutbildning, är något som Kristdemokraterna vill se mer av.

Utbildningsrusta Sverige

Genom att anpassa och utforma utbildningen utefter vad som efterfrågas på arbetsmarknaden kan vi dels öka jobbfokus inom vuxenutbildningen, dels möta och matcha arbetsmarknadens behov på ett mer effektivt sätt. I det ingår även att utbildningsrusta för framtidens arbeten inom den gröna sektorn och ta till vara på de möjligheter omställningen medför. Kristdemokraterna har bland annat föreslagit att studie- och yrkesvägledares uppdrag i större utsträckning ska beakta arbetsmarknadens behov och inom vilka branscher möjlighet till jobb finns.

Vi är tydliga, det är dags att utbildningsrusta Sverige. Dörrar måste öppnas och hinder undanröjas för att fler ska ha möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och för att arbetsgivare lättare ska hitta rätt kompetenser. Vi behöver fler ingenjörer – inte influencers. Fler utbildningsplatser som leder till jobb är ett steg i rätt riktning, men även andra reformer måste prioriteras. Först då kan vi på allvar utbildningsrusta Sverige.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00