Debatt

KD: Pensionärer ska inte behöva välja mellan att spela bridge och äta sig mätta

Sänkt skatt för pensionärer är en rättvisefråga. Det menar kristdemokraterna Carl-Johan Schiller, Christian Carlsson, Camilla Brodin och Yusuf Aydin.

Alla äldre förtjänar ett rikt liv.
Alla äldre förtjänar ett rikt liv.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Yusuf Aydin
Carl-Johan Schiller
Christian Carlsson
Camilla Brodin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kristdemokraterna har konsekvent i såväl majoritet som opposition varit det parti som alltid prioriterar att stärka äldres livskvalitet och möjligheter till att leva ett rikt och värdigt liv. Ingen äldre i Sverige ska behöva välja mellan att äta sig mätt eller att kunna spela bridge.

Mer i pensionärernas plånböcker

I vårt land ska pensionen efter ett långt yrkesliv räcka till båda delarna. I en tid då kostnader för bland annat boende, transporter och livsmedel ökar snabbt är det viktigt med nya förslag för att stärka äldres ekonomi. Därför är beskedet från regeringen om sänkt skatt för alla pensionärer ett välkommet och alldeles nödvändigt förslag. Det innebär exempelvis att en pensionär med en pension på 25 000 kronor i månaden får 3 400 kronor mer i plånboken varje år. Till denna skattesänkning kompenseras dessutom 57:orna som har blivit orättvist behandlade. Rätt ska vara rätt.

Att sänka skatten för pensionärer är viktigt av moraliska skäl men det ger också fler möjlighet att leva ett rikt och friskt liv.

Många äldre har i dag en relativt stark ekonomi. Men det är viktigt att poängtera att äldre inte är en homogen grupp där alla har lika förutsättningar. Tvärtom är det en växande andel av befolkningen där det råder stora skillnader. Vissa, inte minst kvinnor som har arbetat i offentlig sektor och tagit ett stort ansvar för barn och hushåll tidigare i livet, betalar ett högt pris genom att pensionen är alldeles för låg. Att inte ha råd att köpa julklappar till barnbarnen eller att välja bort olika fritidsaktiviteter är både en stor inskränkning av friheten men medför också stora risker för hälsan högre upp i åren. Att sänka skatten för pensionärer är viktigt av moraliska skäl men det ger också fler möjlighet att leva ett rikt och friskt liv.

Rättvist med skattesänkningar

En bättre tillvaro för Sveriges äldre handlar inte bara om kronor och ören. Det är svårt att komma ifrån att under de sista åren i livet behöver de allra flesta av oss någon form av stöd. Anhöriga gör i många fall ovärderliga insatser. Deras roll kan inte överskattas och för att de ska orka ge stöd till sin respektive eller till sina föräldrar måste det finnas goda möjligheter till avlastning. Likaså ska alla i vårt land veta att den dagen då det inte längre fungerar att bo hemma ska det finnas en tillgänglig plats inom äldreomsorgen.

Från Kristdemokraternas sida kommer vi i regering, region och kommun alltid att verka för en bättre ålderdom. Det gäller oavsett vilka förutsättningar som just du som äldre eller dina anhöriga har, och med Kristdemokraterna i regering kommer pensionärer alltid vara prioriterade. Sänkt skatt är inte mer än rättvist gentemot de pensionärer som varit med och byggt Sverige under många år.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00