Debatt

KD: ”Dåliga förhållanden för forskare bidrar till kunskapsflykt från Sverige”

För att bibehålla den höga nivån på svensk forskning behöver vi säkerställa att både forskare och forskningsbolag stannar i Sverige. Det menar Mathias Bengtsson (KD) och Lili André (KD). 

Det saknas i dag tydliga och förutsägbara karriärvägar för forskare inom svensk akademi, skriver debattörerna.
Det saknas i dag tydliga och förutsägbara karriärvägar för forskare inom svensk akademi, skriver debattörerna.Foto: Sofia Ekström/SvD/TT
Lili André
Mathias Bengtsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige är ett av världens mest innovativa och framåtsträvande länder. Länge har vi haft avsikten att ligga längst fram, att alltid utveckla teknologin, och vara en av de mest pådrivande länderna inom forskningssektorn. Det gör människors liv bättre. Det gör Sverige bättre.

Stoppa kunskapsflykten

Att Sverige placerar sig väl i relevanta rankinglistor är ett resultat av historiska investeringar, investeringar i ny forskning och utveckling. Men Sveriges hittills starka position inom forskning och innovation kan inte tas för given.

Under de senaste åren har allt fler ägarskap av europiska bolag skiftat. Mycket svenskt och europeiskt ägarskap har blivit uppköpt av investerare utanför kontinenten, som driver på ekonomin och skapar fler jobbmöjligheter för svenskar. ”Vi behöver dock säkerställa att strategiskt viktiga projekt stannar i Sverige. Regeringen har därför beslutat om införande av ett granskningssystem som kommer att omfatta investeringar i företag som bedriver forskning eller utvecklar teknik som bedöms vara särskilt viktig för Sveriges säkerhet. Detta för att undvika de risker som finns med att utländska aktörer förvärvar svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet.

Men Sveriges hittills starka position inom forskning och innovation kan inte tas för given.

Som ett första steg bör det utredas och kartläggas vilka forskningsbolag som behöver extra uppmärksamhet, för att spjutspetskunskapen ska stanna i landet. Kartläggningen skulle kunna visa vilka konkreta satsningar som behövs och vilka områden som ligger i riskzonen att påverkas av kunskapsflykt.

Stärk akademin

En annan del i att säkerställa att forskare stannar i Sverige handlar om att stärka akademin. Det saknas i dag tydliga och förutsägbara karriärvägar för forskare inom svensk akademi. Exempelvis finns brister kring oförsvarbart långa handläggningstider för uppehållstillstånd för utländska forskare, meriteringsanställningar och en problematik med stapling av tidsbegränsade anställningar. Dåliga förhållanden för forskare bidrar till kunskapsflykt från Sverige.

Kristdemokraterna värnar den höga standarden på svensk forskning. Genom att både stärka förhållandena inom akademin och utreda vilka forskningsbolag som behöver stöd, så kan vi säkerställa att kunskap bevaras i Sverige. Både för att stärka vår konkurrenskraft och Sverige som kunskapsnation, men också för att på sikt klara den gröna omställningen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00