Jakten på leverantörsuppdrag hos AF har börjat

ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen (AF) har öppnat upphandlingen för fristående aktörer som vill jobba med att rusta och matcha arbetssökande. Men Almega vill se en mindre sträng ersättningsmodell.

– Företagen ska konkurrera med kvalitet, säger Martin Kruse, upphandlingschef, AF.

Nu är upphandlingsperioden för leverantörer av AF:s nya tjänst "Kundval rusta och matcha" i full gång, ett valfrihetssystem baserat på Lagen om valfrihet (LOV).

Fristående företag kan lämna anbud om att få bli leverantör av arbetsförmedling. De företag som uppfyller kriterierna får sluta avtal med AF och i mars startar en provomgång i 32 kommuner runt om i Sverige.

Upphandlingsformuläret har under remissrundan fått kritik för att ha för höga krav och villkor.

Login