Debatt

Hög tid att avskaffa gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark

Gränskontrollerna vid inresa från Danmark införde för sex år sedan, i ett läge som var väsensskilt jämfört med i dag. Det är hög tid att de avskaffas. Om Öresundsregionen ska bli världens mest integrerade, så måste regeringen också ge förutsättningarna för det. Det skriver Rasmus Ling (MP).

Gränskontroller är ett ineffektivt sätt att använda polisiära resurser, skriver Rasmus Ling (MP). 
Gränskontroller är ett ineffektivt sätt att använda polisiära resurser, skriver Rasmus Ling (MP). Foto: Johan Nilsson/TT
Rasmus Ling
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I statsminister Magdalena Anderssons (S) regeringsförklaring så sa hon:

”att befolkningen i de nordiska länderna hålls åtskilda med gränshinder är i vår historia en främmande företeelse. Den fria rörligheten mellan de nordiska länderna behöver återupprättas, så snart det är möjligt.”

Så snart det är möjligt borde vara i dag. Tyvärr är det inte regeringens hållning.

Så snart det är möjligt borde vara i dag. Tyvärr är det inte regeringens hållning. Jag ställde en skriftlig fråga till det ansvariga statsrådet, Morgan Johansson (S), omedelbart efter att regeringsförklaringen var uppläst, och frågade om han nu tänkte ta initiativ för att gränskontrollerna ska upphöra.

Tyvärr blev jag besviken. Morgan Johansson svarade att ”eftersom behovet kvarstår avser jag inte att i nuläget vidta några åtgärder för att avskaffa de återinförda gränskontrollerna mot Danmark”.

Resurserna behövs på annat håll

Vid införandet av gränskontroller, var det efter ett initiativ av Migrationsverket. Vid tidpunkten kom det över 10 000 asylsökande till Sverige i veckan. Det är ungefär lika många som numera kommer på ett helt år (cirka 12 000).

Gränskontroller är ett ineffektivt sätt att använda polisiära resurser. Det som görs är att kolla legitimation på folk. Inga andra åtgärder vidtas. Polisen borde få möjlighet att använda resurserna bättre, för att lösa och bekämpa den brottslighet som plågar oss.

Gränskontrollerna får också negativa följder på Öresundsintegrationen. Det som borde vara en gemensam arbetsmarknadsregion, där unga svenskar kan få sitt första jobb i Danmark, blir mindre av sådana hinder. I både Köpenhamn och Malmö arbetar man för att få en metro mellan städerna, för att öka kapaciteten och snabbheten. Att tänka sig ett gemensamt tunnelbanesystem med bibehållna gränskontroller, är en omöjlig tanke.

Regeringen måste tänka om

Det är hög tid för regeringen att tänka om. Det krävs ett bättre system för att hitta stöldgods, vapen och narkotika i de varuflöden som passerar. Tullen borde stärkas. Men att fortsätta med de gränskontroller vi haft i sex år, är vare sig effektivt, eller till gagn för arbetsmarknaden.

Nämnda personer

Morgan Johansson

Vice ordförande i utrikesutskottet (S)
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1993)

Magdalena Andersson

Partiledare Socialdemokraterna
Civ. ek (Handelshögskolan i Stockholm. 1992), doktorand (Handelshögskolan i Stockholm, 1992-1995)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00