Debatt

Ge diabetesföräldrar rätt till VAB-stöd, Tenje

En stärkt rätt till VAB skulle bidra till att tusentals föräldrar till barn med diabetes kan undvika sjukskrivning och jobba heltid. Det vore även lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, skriver Emma Skepp, sakkunnig barn och föräldrafrågor Svenska diabetesförbundet.

Det är dags att regeringen med socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i spetsen går vidare med förslaget att ge VAB till diabetesföräldrar, skriver Emma Skepp, Svenska diabetesförbundet.
Det är dags att regeringen med socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i spetsen går vidare med förslaget att ge VAB till diabetesföräldrar, skriver Emma Skepp, Svenska diabetesförbundet.Foto: Christine Olsson/TT/Svenska diabetesförbundet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hälften av föräldrarna till barn med diabetes får gå ner i arbetstid för att hantera sjukdomen. Många får byta arbetsplats eller yrke medan andra börjar plugga. Var femte har varit sjukskriven. Det är hög tid att diabetesföräldrar får rimliga VAB-rättigheter för att kunna delta fullt ut i arbetslivet och att antalet allvarliga incidenter i skolan minskar.

Altingets gratis nyhetsbrev

Föräldrar måste anpassa arbetslivet

Drygt 8 000 barn har diabetes typ 1 och ytterligare 900 barn får sjukdomen varje år. Antalet barn som insjuknar har ökat över tid. Sjukdomen är kronisk och förutsätter egenvård varje dag året om. Dygnet runt. Diabetesföräldrar måste se till att barnet hela tiden håller ett så jämnt blodsocker som möjligt genom att tillföra insulin. Föräldrar till ett barn med diabetes lever med en konstant stress över ohälsosamma blodsockernivåer hos barnet samt risken för akuta tillstånd och allvarliga komplikationer i framtiden.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore det lönsamt med ett bättre ekonomiskt stöd till föräldrar till barn med diabetes.

En ny undersökning från Svenska diabetesförbundet visar att föräldrarnas omfattande ansvar skapar ohälsa. Var femte har varit sjukskriven på grund av barnets diabetes. De anpassningar som föräldrarna gör i sina arbetsliv är omfattande. Hälften av föräldrarna går ner i arbetstid. Det är också vanligt att byta arbetsplats, yrke, börja studera eller helt sluta arbeta.

Under skoldagen har skolan ansvar för behandlingen. Det är en källa till oro hos föräldrarna, på goda grunder. Var tredje barn har upplevt allvarliga fysiska incidenter i förskolan eller skolan.

Lönsamt med bättre stöd till föräldrar

Samtidigt har föräldrarna en viktig roll i förhållande till skolan. Så många som två av tre har utbildat personal på skolan om barnets diabetes under den senaste terminen. Utöver att utbilda personalen behöver de ofta vikariera som diabetesresurs i skolan. Undersökningen visar att en av tre behövde göra detta under vårterminen 2023. En del i flera månader.

Föräldrarna tvingas i de här situationerna vara lediga utan lön, något som gör det svårt att både ge barnet rätt stöd och arbeta heltid. De har inte rätt till VAB för dessa insatser, som är nödvändiga för att barnet inte ska fara illa. Att föräldrarna inte har rätt till VAB för insatser i skolan gör steget till att kunna delta på arbetsmarknaden längre, inte minst för de som är ensamstående.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore det lönsamt med ett bättre ekonomiskt stöd till föräldrar till barn med diabetes. En stärkt rätt till VAB skulle bidra till att tusentals föräldrar kan undvika sjukskrivning och jobba heltid.

Färdigt förslag finns redan

Ytterligare en positiv aspekt av rätt till VAB vid dessa tillfällen är att allvarliga incidenter som barn med diabetes är utsatta för i förskola och skolan kan minska. Utan ekonomisk stress kan föräldrar utbilda personalen på skolan den tid som sjukdomen faktisk kräver.

På regeringens bord ligger ett färdigt förslag från den statliga utredning som presenterades i juni 2021. Den innebär att föräldrar som instruerar skolpersonal om barnets vård inte ska behöva betala för det ur egen ficka, utan i stället få rätt till VAB. Förslaget behöver också omfatta de tillfällen då föräldrar tillfälligt behöver hoppa in som sitt barns diabetesresurs.

Nu är det därför dags att regeringen med socialförsäkringsminister Anna Tenje i spetsen går vidare med det färdiga VAB-förslaget. Även föräldrar med kroniskt sjuka barn måste ha möjlighet till ett fullgott arbetsliv, det tjänar barnet, föräldrarna och samhället på.

Nämnda personer

Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister (M)
Studier i statsvetenskap (Linnéuniversitetet), studier vid programmet för europeisk administration/politologi (Linnéuniversitetet och Edinburgh University)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00