Förslag på att fler ska kunna jobba vid sidan av universitetskarriären tar emot respons

Regeringen föreslår att fler anställda vid universitet och högskolor också ska kunna ha en anställning i andra sektorer. Nu går förslaget på remiss. 

0:000:00