Företagarna: Bantning av PPM-systemet riskerar svälta företagsfinansiering

DEBATT. Mindre och växande företag upplever svårigheter att få finansiering till investeringar. Förslaget på pensionsgruppens bord riskerar att än mer försvåra för småföretagen. Det vore mycket olyckligt, skriver Daniel Wiberg och Erik Ageberg.

Daniel Wiberg
Chefsekonom, Företagarna
Erik Ageberg
Socialförsäkringsexpert, Företagarna


Efter att Pensionsmyndigheten upptäckt brister i premiepensionssystemet i samband med Allra och Falcon funds-affärerna tillsatte regeringen en utredning för att strama upp regelverket och ta fram ett upphandlat fondtorg för premiepension. Det är välkommet med hårdare krav. Men förändringarna i systemet måste göras med eftertänksamhet och inte i yrvaken bestörtning.

Företagarna är oroade över att pensionsgruppen i sin iver att begränsa fondmarknaden drar med sig stora delar av näringslivet av bara farten och som det gamla uttrycket lyder: kastar ut barnet med badvattnet.

Ersätts av stora indexfonder

I det första skedet minskade antalet fonder att välja på med över 30 procent. Planen är att de ska minska ännu mer i nästa steg. Mindre, aktivt förvaltade och nischade fonder så som småbolagsfonder är de som först försvinner.

Sedan årsskiftet 2018/2019 har antalet fonder som investerar i svenska småbolag minskat från 18 till 13. Om de förslag som väntas komma i utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension blir verklighet kommer antalet fonder med all sannolikhet att bli ännu färre.

I stället för fonder som investerar i svenska små- och medelstora företag kommer stora, ofta internationella, indexfonder där det inte finns utrymme för småföretag i portföljen. Det stryper möjligheterna att växa för mindre företag.

Utbilda i pensionsfrågor

En tanke med premiepensionssystemet var att bidra till medborgarens engagemang i sin egen privatekonomi. Många har också valt att placera sina pensionspengar i mindre svenska företag. Genom att begränsa vilka fonder som finns att välja bland minskar incitamenten för pensionsspararna att delta i systemet. Pensionssparare genomskådar spelet för gallerierna när de endast får välja bland några få statligt sanktionerande fonder.

I stället för att begränsa valfriheten borde myndigheterna bli bättre på att informera och utbilda i pensionsfrågor. Ytterligare begränsningar i valfriheten och ännu färre kopplingar till svenska tillväxtföretag minskar både allmänhetens engagemang och ägande i svenska småbolag. Det förlorar alla på.

"Finns ingen motsättning"

Skandalerna med Allra och Falcon funds har med rätta lett till självrannsakan hos lagstiftaren och tillsynsmyndigheten. Därför borde pensionsgruppen, regering och riksdag avvakta tills vi vet vilka effekter de regelförändringar som redan gjorts har fått innan man klubbar fler inskränkningar i valfriheten. Skandalaffärerna handlar i åtminstone ett av fallen om rent bedrägeri och är därför ett dåligt exempel att ha som grund för lagstiftning. Det finns ingen motsättning mellan trygghet och valfrihet för pensionssparare.

Svälta företagsfinansiering

I samband med coronapandemin har regeringen försökt underlätta för företagen genom garanterade lån och statliga pengar. Samtidigt vill regeringen och pensionsgruppen nu strypa kapitaltillförseln via kapitalmarknaden. Det är en björntjänst till landets ekonomi.

Det är och har varit svårt att hitta finansiering för mindre och växande företag. Bantningen av PPM-systemet riskerar nu att svälta svensk företagsfinansiering och tillväxt ytterligare.

Beslutskedja: Ett upphandlat fondtorg för premiepension

29/6
2018
4/11
2019
14/2
2020
9/6
2020

Forrige artikel Skolledarna: Sverige måste kraftfullt satsa på sina rektorer Skolledarna: Sverige måste kraftfullt satsa på sina rektorer Næste artikel Slöseriombudsmannen: Regeringen oseriös angående tjänstemannaansvar Slöseriombudsmannen: Regeringen oseriös angående tjänstemannaansvar
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.