Flyktingmottagandet lättas upp

FLYKTINGMOTTAGANDE. Länstalen för mottagande av nyanlända sänks under nästa år och kommunerna får längre tid på sig från anvisningsbeslut till mottagande. Kommuner med stort antal egenbosatta kommer att få lättnader.

Etableringsminister Ylva Johansson (S) har tidigare sagt att hon vill lösa frågorna om nyanländas bosättning på så fredlig väg som möjligt med kommunsektorn. Under onsdagen återupprepade hon möjligheten till sanktioner mot de kommuner som inte följer lagen.

– Om det är kommuner som inte följer lagen så är jag beredd att införa sanktioner, men jag ger dem några månader till, sade ministern.

Bosättningslagen är en del av den uppgörelse som gjordes under förra hösten i och med flyktingkrisen. Sanktionsmöjligheten är inskriven där och att straffa kommuner ekonomiskt kommer därför inte att kräva en ny uppgörelse menar Johansson.

Login