Färre anställs med lönebidrag

KORTNYTT. Antalet anställningar med lönebidrag har minskat med cirka 33 procent inom svensk kultursektor under perioden 2000-2015, visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys. 

Myndigheten för kulturanalys har sett över anställningar med lönebidrag inom svensk kultursektor i rapporten Att bidra till inkludering. Lönebidrag ges till arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Bidraget ska kompensera för de anpassningar av arbetsplatsen som kan behövas.

Rapporten visar att antalet anställningar med lönebidrag inom svensk kultursektor, såsom exempelvis museum, har minskat med 33 procent. Det motsvarar runt 200 anställningar.

Läs också: Funktionsnedsattas praktik på myndigheter fortsätter

Login