Debatt

"Det behövs krafttag mot osund konkurrens i arbetslivet"

DEBATT. Med en påtvingad F-skatt tappar arbetstagaren en mängd rättigheter och försvagas i förhållande till arbetsgivaren. Vi vill förhindra att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad, skriver socialdemokraterna Johanna Haraldsson och Leif Nysmed.

"Krav på F-skattsedel kan leda till social dumpning genom att en arbetstagare tvingas att starta eget företag för att få arbete."
"Krav på F-skattsedel kan leda till social dumpning genom att en arbetstagare tvingas att starta eget företag för att få arbete."Foto: Riksdagen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Johanna Haraldsson (S)
Riksdagsledamot
Leif Nysmed (S)
Riksdagsledamot


Vi behöver lagar och regler på den svenska arbetsmarknaden som stävjar osund konkurrens och lönedumpning. Därför har regeringen gett åtta myndigheter i uppdrag att arbeta tillsammans i gemensamma insatser för att komma åt de företag som begår rena lagöverträdelser och fuskar med till exempel arbetsmiljöregler.

Schyssta villkor

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit krafttag för att skapa ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Men det finns även lagändringar som skulle kunna bidra till konkurrens på lika villkor och en svensk arbetsmarknadsmodell med schyssta villkor för löntagare.

Ofrivilliga egenföretagare

Krav på F-skattsedel kan leda till social dumpning genom att en arbetstagare tvingas att starta eget företag för att få arbete. För att komma till rätta med detta fusk har vi lämnat in en motion till riksdagen där vi vill att reglerna kring F-skatt ses över för att motverka löne- och villkorsdumpning på arbetsmarknaden.

Det här problemet är mycket vanligt inom bygg- och transportsektorn, men även inom mediebranschen och i hemtjänsten. Arbetsgivaren kommer på det här sättet undan en rad skyldigheter, som skatter och sociala avgifter. De kostnaderna får i stället den ofrivillige egenföretagaren stå för.

Lägre lön

Vi vill se över systemet med F-skatt för att motverka social dumpning och förhindra att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad.

Johanna Haraldsson (S) och Leif Nysmed (S)
Riksdagsledamöter

Det här är ett sätt för arbetsgivaren att kringgå kollektivavtalet. Med en påtvingad F-skatt tappar arbetstagaren en mängd rättigheter och försvagas i förhållande till arbetsgivaren som hen är helt beroende av.

En egenföretagare omfattas inte heller av anställningsskydd, semester eller arbetsrättsliga lagar. Villkoren blir sämre och lönen lägre.

Även om det är uppenbart att en egenföretagare i själva verket borde betraktas som en anställd – hen arbetar under någon annans ledning, följer strikta arbetstider och tillhandahåller inget eget material eller egna maskiner – så är hen inte automatiskt anställd i arbetsrättslig mening.

Se över systemet

Denna utveckling bör förhindras, annars riskerar vi att få ett ännu mer utbrett utnyttjande av människor på svensk arbetsmarknad, med människor som tvingas till ett ofrivilligt företagande. Det för med sig nackdelar för både den enskilde och för den svenska modellen på arbetsmarknaden.

Vi vill se över systemet med F-skatt för att motverka social dumpning och förhindra att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad.

Nämnda personer

Johanna Haraldsson

Riksdagsledamot (S)
Gymnasieutbildning

Leif Nysmed

Riksdagsledamot (S)
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00