Delegationens uppmaning: Förenkla för myndigheter att utbyta information

Delegationen för arbetslivskriminalitet uppmanar regeringen att ”skyndsamt” underlätta för myndigheter att utbyta information. ”Det myndighetsgemensamma arbete som i dag bedrivs mellan nio myndigheter behöver fortsätta att bli mer effektivt”, säger biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) till Altinget. 

LO:s tidigare chefsekonom Ola Pettersson är ordförande för Delegationen mot arbetslivskriminalitet.
LO:s tidigare chefsekonom Ola Pettersson är ordförande för Delegationen mot arbetslivskriminalitet.Foto: Robin Ek/TT, Lars Schröder/TT
Rebecka Prahl

Delegationen mot arbetslivskriminalitet har lämnat över sitt delbetänkande till regeringen.

Delegationen uppmanar regeringen att genomföra den fortsatta beredningen av förslagen som presenterades i Informationsutbytesutredningen ”skyndsamt”. Bland annat handlar det om att möjligheten för myndigheter att lämna uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för enskilda till en annan myndighet införs i offentlighets- och sekretesslagen.

Ola Pettersson är ordförande för delegationen. 

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00