"Dags att regeringen tar ansvar för arbetskraftinvandringen"

DEBATT. Det är viktigt för svenska företag och för Sveriges internationella konkurrenskraft att vi lyckas rekrytera och behålla högutbildad arbetskraft. Tyvärr har vi under den senaste tiden kunnat läsa upprepade beskrivningar av fall där arbetskraftsinvandrare utvisas från Sverige utan att det finns ett rimligt skäl, skriver Johan Forssell (M) migrationspolitisk talesperson. 

Av: Johan Forsell, migrationspolitisk talesperson, Moderaterna.

Det ska vara lätt att jobba och göra rätt för sig i Sverige. Då krävs att inte stelbenta regler eller onödig byråkrati sätter hinder i vägen. I dag är det många som söker sig till Sverige för att arbeta och med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter. Vi har under den senaste tiden kunnat läsa om flera fall där arbetskraftsinvandrare blir utvisade från Sverige på grund av mindre misstag som begåtts av allt att döma seriösa arbetsgivare. Det är orimligt att dessa mindre misstag från arbetsgivaren ska få så långtgående konsekvenser. Särskilt i en tid där Sverige har en brist på högutbildad arbetskraft.

Riskerar skrämma iväg högutbildad arbetskraft

För svenska företag och för Sveriges internationella konkurrenskraft är det viktigt att vi lyckas rekrytera och behålla högutbildad arbetskraft. Tyvärr riskerar dessa fall snarare skrämma iväg potentiella högutbildade arbetskraftsinvandrare från att söka sig till Sverige och bidra till vår globala konkurrenskraft.

Alliansen tog därför förra hösten initiativ i Socialförsäkringsutskottet för ett tilläggsdirektiv till utredningen om arbetskraftsinvandringen. Vi ville att regeringens då pågående utredning om arbetskraftsinvandring skulle få i uppdrag att undersöka om regelverket hade fått avsedd effekt och i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare nekades arbetstillstånd eller förlängning av tillstånd på grund av mindre misstag av seriösa arbetsgivare.

Förslagen svarar inte mot de problem som finns

Regeringen valde att ignorera vårt tillkännagivande och inte tillmötesgå det. Istället presenterades i december ett betänkande från regeringens utredare som var otillräckligt och inte svarar mot problemet med att personer utvisas på grund av misstag från seriösa arbetsgivare. Utredningens förslag tog enbart sikte på när arbetsgivaren på eget initiativ har rättat till brister. Dessa förslag svarade inte mot de problem som finns med att människor som har ett jobb och en försörjning trots detta utvisas på grund av fyrkantiga regler.

Stelbenta regler får inte sätta hinder

Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Detta förutsätter ett konkurrenskraftigt näringsklimat med god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Då krävs att inte stelbenta regler eller onödig byråkrati sätter hinder i vägen. Det är inte rimligt att personer utvisas på grund av mindre misstag som gjorts av arbetsgivaren. Vi vill se en helhetsbedömning där små misstag av seriösa arbetsgivare inte skall leda till utvisning av den som jobbar och försörjer sig. Regeringen måste återkomma med lagförslag till riksdagen för att komma åt problematiken. Det är dags för regeringen att vakna och ta sitt ansvar och agera! 

Forrige artikel Valero (MP): EU behöver ny politik för arbetskraftsinvandring Valero (MP): EU behöver ny politik för arbetskraftsinvandring Næste artikel Svenskt Näringsliv: Regeringen spelar högt med den svenska modellen som insats Svenskt Näringsliv: Regeringen spelar högt med den svenska modellen som insats
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.