Debatt

C: Dumt att stoppa satsningen på branschskolor mitt i brinnande energikris

Hur får regeringen idén att det bästa sättet att möta Sveriges brist på kompetens och höga arbetslöshet är att lägga ner utbildningar som utbildar till branscher med kompetensbrist? Det frågar sig Centerpartiets Niels Paarup-Petersen och Rickard Nordin.

Det behövs fler som har kompetensen att installera solceller och vindkraftverk, menar debattörerna.
Det behövs fler som har kompetensen att installera solceller och vindkraftverk, menar debattörerna.Foto: Michael Sohn/AP Photo/TT
Niels Paarup-Petersen
Rickard Nordin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hela Sverige skriker efter mer energi. Alla energislag behöver utvecklas för att täcka framtidens energibehov. Samtidigt behövs människor med kompetens för att installera solceller, bygga vindkraftverk och säkra kärnkraften. Många människor.

”Riktigt dumt”

Bara de närmaste två till tre åren förväntar energibranschen att så många som 8 000 tekniker och ingenjörer behöver rekryteras. Och vad gör då regeringen? Jo, den lägger ner en av de mest framgångsrika satsningarna för att skapa mer kompetens inom energibranschen – branschskolorna. Det sker inte bara inom energi, utan utbildningar läggs ner inom flera områden med kompetensbrist.

Hur får regeringen idén att det bästa sättet att kombinera Sveriges brist på kompetens och höga arbetslöshet är att lägga ner utbildningar som utbildar till branscher med kompetensbrist och där alla får jobb? Det är svårt att svara på. Men det är så det ser ut.

Företagarna, Energiföretagen, LO och många andra organisationer är jättetydliga. Att stoppa satsningen på branschskolorna är dumt. Riktigt dumt. Det är utbildningar som utbildar direkt till branscher med kompetensbrist, till exempel energibranschen. Finns det inte kompetens kommer det ta ännu längre tid att bygga ut ny energi och energikrisen förlängs helt i onödan.

Regeringen stoppar statsbidrag

Vad tänker då regeringen göra i stället för att säkra kompetens till dessa bristyrken? Enligt den ansvariga ministern, Lotta Edholm (L), kommer regeringen ”fortsatt att följa utvecklingen av utbudet av utbildning inom små yrkesområden och vid behov vidta ytterligare åtgärder.” Eller som det heter på vanlig svenska: ingenting.

Branschskolor kompletterar elevers utbildning för att få specialiserade elever, även om det inte finns möjlighet till specialistutbildningar lokalt. På så sätt kan fler skolor erbjuda utbildningar som de annars inte kunnat bedriva. Alla branschskolor erbjuder utbildning inom just bristyrken.

Branschskolorna förtjänar att utvecklas och spridas – inte att dödas.

Ett exempel är branschskolan i Åsbro. Sedan 2020 är Åsbro kursgård nationell branschskola för distributionstekniker på gymnasienivå. Det innebär att elever från olika elektrikerutbildningar runt om i Sverige kommer till Åsbro för att fördjupa sina kunskaper.

Utbildningen är mycket viktig för elnätsbranschens personalförsörjning vilket styrks av att 100 procent av eleverna går direkt ut i anställning efter genomförd utbildning. Det statsbidrag på 50 000 kr som utgår per elev och år är en förutsättning för att skolor runt om i landet ska kunna skicka sina elever till Åsbro. Det är det statsbidraget regeringen nu stoppar.

En avveckling av branschskolan i Åsbro vore ”en katastrof som får direkta konsekvenser för det svenska elsystemet” enligt flera svenska energiföretag.

Branschskolorna behövs

Att Liberalerna har svårt för att se värdet av yrkeskompetens och inte bara akademisk kompetens är inget nytt, men att lägga ner en hel satsning på relevanta utbildningar som dessutom på många områden varit framgångsrika är både dumt och dåligt för Sverige. Enskilda inriktningar kanske inte ska fortsätta, men andra behöver utvecklas. Branschskolorna förtjänar att utvecklas och spridas – inte att dödas.

Fack och arbetsgivare är tydliga med att branschskolorna behövs. Det är dags för regeringen att lyssna. Centerpartiet vill se en fortsatt satsning på branschskolor och vi vill kraftigt uppmana regeringen att hitta pengar i vårändringsbudgeten till att säkra den viktiga insatsen mot kompetensbristen som branschskolorna är. Centerpartiet är redo att satsa på branschskolorna och den kompetens samhället behöver. Det borde regeringen också vara.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00