Debatt

Arbetsgivare måste ta ansvar för reumatikerna

Nästan sju av tio reumatiker som arbetar upplever att deras arbetsgivare har bristande kunskap om deras reumatiska sjukdom. Arbetsgivarna saknar lösningar och metoder för att unga med reumatism ska kunna utföra sitt arbete även under perioder av skov. Här måste arbetsgivare ta ett större ansvar, skriver Unga reumatiker.

Cajsa Helin Hollstrand och Siri Klintberg, företrädare för unga reumatiker.
Cajsa Helin Hollstrand och Siri Klintberg, företrädare för unga reumatiker.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Mångfald på arbetsplatser är viktigt och gynnsamt för de flesta och leder ofta till ökad lönsamhet, kreativitet och utveckling. Samtidigt är inkludering en förutsättning för att de positiva effekterna av mångfald ska ge utdelning. Därför måste vi börja se allas olikheter som en resurs, och inte som ett hinder. Arbetsgivare måste börja satsa på olikheter och aktivt jobba inkluderande genom att anpassa och tillgängliggöra arbetsplatser och arbetssätt utifrån olika personers förutsättningar. Men för att nå det krävs kunskap och förståelse hos arbetsgivare.

Arbetsgivarna saknar lösningar och metoder för att unga med reumatism ska kunna utföra sitt arbete även under perioder av skov.

I Unga Reumatiker-rapporten (2018) framgår det att nästan sju av tio reumatiker som arbetar upplever att deras arbetsgivare har bristande kunskap om deras reumatiska sjukdom. Arbetsgivarna saknar lösningar och metoder för att unga med reumatism ska kunna utföra sitt arbete även under perioder av skov. Här måste arbetsgivare ta ett större ansvar.

Upplys om friskvårdsbidraget

Friskvård och hjälpmedel är många gånger en förutsättning för att ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska kunna arbeta på lika villkor. Redan idag kan arbetsgivare ge upp till 5 000 kronor per år i skattefritt friskvårdsbidrag och Skatteverket har en tydlig definition på sin hemsida för hur arbetsgivare kan gå till väga. Friskvård bidrar till bättre arbetsförmåga och hälsa, inte bara för ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom, utan för alla. Trots det är det långt ifrån alla arbetsgivare som erbjuder friskvårdsbidrag och ännu färre som erbjuder friskvårdstimmar. I en Sifo-undersökning från 2020 visade det sig att nästan sex av tio svenskar erbjuds friskvårdsbidrag. Av dessa är det en av fyra som inte utnyttjar förmånen. Självklart är det individens eget ansvar att använda den, men här kan arbetsgivare ta ett större ansvar för att informera om och uppmuntra anställda till att använda förmånen.

Vi vill även att alla arbetsgivare ska erbjuda relevanta arbetshjälpmedel för att underlätta och se till att fler kan jobba med vad de drömmer om. Som samhälle har vi kommit en bit på väg och har hittat lösningar på tidigare hinder som gjorde det omöjligt för vissa att kunna delta i arbetslivet på lika villkor. Genom att använda sig av hjälpmedel och anpassningar görs arbetslivet mer tillgängligt och öppnar upp karriärvägar för fler människor. Det är inte en kostnadsfråga då det finns bidrag för arbetsgivare att söka för arbetshjälpmedel. Frågan är däremot om viljan att hitta lösningar och anpassningar finns hos arbetsgivaren?

Låt inte verksamheter präglas av funkofobiska attityder

Vi vill att alla arbetsgivare ska arbeta mer aktivt mot föreställningar om att olikheter är ett hinder och i stället fokusera på att hitta lösningar för att tillgängliggöra och jobba inkluderande. Arbetsmarknaden måste bli bättre på att ta vara på våra kompetenser, och inte låta sina verksamheter präglas av funkofobiska attityder och felaktiga föreställningar.

Det är ofta brist på kunskap hos arbetsgivaren, som faktiskt måste ta sitt ansvar för att inhämta relevant kunskap och information för att vara en mer inkluderande arbetsplats för befintliga och nya anställda. Här kan även arbetsgivarorganisationer ta ett större ansvar i arbetet med kunskapshöjande insatser, samt uppmana arbetsgivare till anpassningar och nödvändiga förmåner. Ska vi kunna ta oss till nästa nivå, måste vi vara fler som bygger samhället tillsammans. Då måste vi se till att det finns plats för var och en av oss. Det är när vi vågar lita på varandra, ta del av befintliga hjälpmedel och fokuserar på lösningarna i stället för hindren som vi tar oss framåt i bygget av en tillgänglig värld, för alla.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00