Winberg ska överväga äldrelag

KORTNYTT. Utredaren Margareta Winberg ska överväga om det behövs en särskild äldrelag.

Den stora översynen av socialtjänstlagen, som leds av Margareta Winberg, ska nu överväga om beslut om äldreomsorg och andra äldreinsatser hör hemma i socialtjänstlagen – eller om det bör finnas en särskild äldrelag.

Läs mer: Winberg vill att socialnämnderna skiftar fokus

I dag ligger regleringen för äldreinsatserna under socialtjänstlagen, som är en ramlag, tillsammans med bland andra insatser för barn och unga, missbrukare, funktionshindrade och brottsoffer.

– Jag minns när förskolan gjorde resan från att vara en del i socialomsorgen till att bli en egen skolform. Det blev en skjuts för förskolans pedagogiska kvalitet och ett bättre fokus. Jag tror att det är dags för äldreomsorgen att göra en liknande resa och det är värt att titta på en äldrelag, säger äldreminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Förlängs ett och ett halvt år

Socialtjänstlagsutredningens ursprungliga uppdrag utvidgas dessutom ytterligare. Utredningen ska se över om barnrättsperspektivet behöver förtydligas i socialtjänstlagen.

Ursprungligen skulle Margareta Winberg lämna sitt slutbetänkande till regeringen den 1 december år 2018. Nu förlängs utredningen rejält, utredningens nya slutdatum är den 1 juni år 2020.

Beslutskedja: Översyn av socialtjänstlagen

7/4
2017
7/4
2017
24/11
2017
24/4
2018
26/4
2018
9/8
2018
25/9
2019
11/8
2020
26/8
2020
26/8
2020
27/8
2020

Forrige artikel Genomlysning av personliga assistenters arbetsvillkor Næste artikel Regeringen sjösätter utredning om stärkt krisberedskap i vården
Och vilken kris hanterar vi här då?

Och vilken kris hanterar vi här då?

ANALYS. Vad är krishantering, egentligen? Är det att hantera krisen, eller att hantera bilden av krisen. Allt oftare ter det sig som att den senare synen på krishantering dominerar. Men man kan inte kommunicera sig ur alla situationer.