Utredningen om statlig vård tillsätts i dag

I dag den 1 juni kommer utredningen om ett statligt huvudmannaskap för vården att tillsättas. Direktiven kommer att presenteras vid en pressträff på morgonen.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson  har kallat till pressträff den 1 juni för att presentera direktiven för huvudmannaskapsutredningen.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson  har kallat till pressträff den 1 juni för att presentera direktiven för huvudmannaskapsutredningen.Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet
Linda Berglund

Under hela våren har beskedet från socialdepartementet varit att utredningen om att flytta huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården från regionerna till staten ska tillsättas i maj.

Nu är det klart att sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att presentera direktiven vid en pressträff i morgon den 1 juni, tillsammans med vice statsminister Ebba Busch och Carina Ståhl Herrstedt, ledamot i socialutskottet, Sverigedemokraterna. 

Informationen från departementet kring direktivens innehåll har varit sparsmakad, men en riktning finns beskriven i Tidöavtalet. Där framgår det att både för och nack-delar med att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap ska utredas.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har tidigare sagt att eventuella utredningsförslag måste ta avstamp i hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att den med störst behov ska få vård först. 

Utredningen, som enligt avtalet ska lägga genomförbara förslag, ska också beakta för- och nackdelar med regionala organisationer och exempelvis utgå från samarbetet i dagens sex sjukvårdsregioner.

Enligt Tidöavtalet ska utredaren ”samverka med företrädare för patienter, professionerna, regioner, privata vårdgivare och akademin i syfte att åstadkomma en hälso- och sjukvård som ges bättre förutsättningar än idag att erbjuda en god och jämlik vård som bygger på behovsprincipen”.

Nämnda personer

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00