Svantorp (S): Tre områden i sex- och samlevnadsämnet ska stärkas

DEBATT. Det är viktigt att undervisningen främjar en förändring i normer och att porren inte får bli normbildande för barn och ungdomars syn på sex och relationer, skriver Gunilla Svantorp (S).

Gunilla Svantorp (S)
Ordförande, utbildningsutskottet

Skolan ska ge alla barn möjligheter att växa, lära sig och utvecklas. En nödvändig förutsättning för nå dit är trygghet och studiero i skolan. De vittnesmål som delades under #metoo och #tystiklassen visade att mycket mer behöver göras för att motverka kränkningar och övergrepp.

Skolan och sex- och samlevnadsundervisningen får en allt viktigare roll att stötta barn och unga i deras utveckling, men också att främja demokratiska värderingar, respekt och att motverka kränkningar.

Satsa på att rusta

I sex- och samlevnadsundervisningen ska eleverna återkommande få möta frågor som rör sexualitet och relationer. Här finns dock en rad utmaningar och brister, vilket bland annat framkom i Skolinspektionens granskning från 2018.

En viktig åtgärd är att rusta lärare och skolpersonal, därför har regeringens satsning på 50 miljoner från förra året varit ett viktigt steg. Att satsningen också inriktats på att ta tillvara på engagemang, kunskap och insatser mot kränkande behandling i samverkan med en rad organisationer är en styrka.

Undervisningens omfattning

Undervisningen behöver också bli mer likvärdig så att alla barn, oavsett var man bor i landet, får rätt till en bra undervisning.

Regeringen har uppdragit åt Skolverket att se över läroplanerna för en bättre sex- och samlevnadsundervisning och att också särskilt analysera hur frågor som hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi bättre kan omfattas av undervisningen.

Tre viktiga områden

Det här är tre frågor som vi nu ser är särskilt avgörande för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen i skolan framöver:

1. För det första måste samtyckeslagen få genomslag på allvar i samhället.

Den samtyckeslagstiftning som riksdagen klubbade i maj 2018 var ett enormt viktigt steg framåt för att främja jämställdhet och att motverka kränkningar och övergrepp.

Det är därför nu viktigt att undervisningen i skolan håller jämna steg med lagstiftningen och främjar att det också sker en förändring i kultur och normer kring sex och relationer, med fokus på frivillighet, ömsesidighet och samtycke.

2. För det andra måste samhället vara tydligt med att det inte finns någon som helst plats för hedersrelaterat våld- och förtryck, allra minst i skolan.

Därför ska skolans arbete med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck öka. I detta arbete är undervisningen kring sex och relationer en nyckelfaktor och lärare och annan skolpersonal bör ges tydligt stöd för detta i läroplanerna.

3. För det tredje kan vi som samhälle inte acceptera att porren blir normbildande för barn och ungdomars syn på sex och relationer.

Med ökande tillgång till internet och digitala verktyg ökar risken att barn exponeras för porr. Här har skolans undervisning om sexualitet och relationer en avgörande roll att förmedla kunskap och sundare bilder av jämställdhet, integritet, sex och relationer.

I linje med den nationella digitaliseringsstrategin för skolan behöver alla skolor ha en medveten strategi för hur man använder internet och digitala verktyg.

Det åligger alla skolor att säkerställa att digitala lärarresurser används för det de är till för. Därför välkomnar jag att skolor inför porrfilter eller på andra sätt ser till att digitala verktyg i skolan används till skolarbete och ingenting annat.

Möta utmaningarna

Samhället behöver vara starkt och ta ett helhetsgrepp för att uppnå jämställdhet och motverka alla former av kränkningar. Skolan kan inte göra allt, men sex- och samlevnadsundervisning av hög kvalitet har en avgörande roll att spela. Därför ska den fortsätta utvecklas och förbättras för att möta vår tids utmaningar.

Forrige artikel Psykologförbundet: Tre fokusområden som bryter utvecklingen Psykologförbundet: Tre fokusområden som bryter utvecklingen Næste artikel Min doktor: Digital vård är den enda jämlika vården Min doktor: Digital vård är den enda jämlika vården
Professor: Fel av Folkhälsomyndigheten att göra 70-åringar till riskgrupp

Professor: Fel av Folkhälsomyndigheten att göra 70-åringar till riskgrupp

ÅLDERISM. Delegationen för senior arbetskraft har nyss släppt rapporten "70 är det nya 50" om äldres hälsa. Enligt författaren Ingmar Skoog är Folkhälsomyndighetens underlag för bedömning av 70-åringar under coronakrisen undermåligt.

– Nästan som ett studentarbete, säger han till Altinget.

Fd testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

Fd testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

AVHOPP. Professor Harriet Wallberg fick inte det operativa utrymme hon hoppats på och var testkoordinator för covid-19 under endast tre veckor. Enligt Wallberg behöver Sverige börja testa alla med symptom och påbörja smittspårning igen.