Socialens och vårdens delade ansvar får underkänt

PSYKIATRI. Det fungerar inte bra nog när socialtjänsten och sjukvården delar på ansvaret för personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem, anser socialutskottet som vill att riksdagen uppmanar regeringen att utreda frågan.

Vårdansvaret för personer med både psykisk ohälsa och beroendesjukdom bör samlas hos en och samma huvudman, anser socialutskottet. Dagens delade ansvar mellan kommunen och regionen fungerar inte, risken finns att personerna inte får den vård de ska ha.

På torsdagen ska riksdagen ta ställning till utskottets förslag att rikta ett tillkännagivande till regeringen att se över frågan samt även utreda en gemensam tvångslagstiftning för personer med psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik.

Socialutskottets förslag bygger på olika motioner från Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna.

Login