Debatt

Slutreplik: År 2026 kan det vara för sent

DEBATT. Att göra analyser om framtidens kompetensbehov är nödvändigt men risken är att man missar att förändringar måste ske nu, skriver Naturvetarnas Per Klingbjer och Kristofer Jervinge. 

Det finns en risk att trycket på många av de utbildningar som leder till naturvetares professioner inom landsting och regioner kommer minska om man inte agerar nu, anser Per Klingbjer, förbundsdirektör hos Naturvetarna, och Kristofer Jervinge, utredare hos Naturvetarna. 
Det finns en risk att trycket på många av de utbildningar som leder till naturvetares professioner inom landsting och regioner kommer minska om man inte agerar nu, anser Per Klingbjer, förbundsdirektör hos Naturvetarna, och Kristofer Jervinge, utredare hos Naturvetarna. Foto: Naturvetarna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Per Klingbjer
förbundsdirektör, Naturvetarna 
Kristofer Jervinge
utredare, Naturvetarna 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) replik (Altinget 17 april) på vår debattartikel saknar en vital och viktig del av det som är vår huvudtes. SKL:s rapport tar sikte på år 2026 och det rekryteringsbehov som kommer finnas inom välfärden då. Att göra analyser om framtidens kompetensbehov är nödvändigt men risken är att man missar att förändringar måste ske nu.

Problemet är nu

Att biomedicinska analytiker på sin dag år 2018 driver kampanjen ”Inte under 28K” säger egentligen allt. De pratar inte om år 2026 eller lönenivåer på tio års sikt. De utgår från en problematik här och nu.

Större spridning behövs

Att SKL har andra strategier för att klara välfärden på sikt än att medarbetarna ska arbeta mer samt att utnyttja tekniken bättre är bra. När dessa strategier dessutom korrelerar med vår egen uppfattning om god lönebildning är det så klart än bättre enligt vår mening.

Att jobba med löner på det här sättet är dock inget nytt, utan vårt löneavtal har öppnat upp för en sådan lönebildning länge. Problemet är att lite har skett med en låg lönespridning, få karriärvägar och ett dåligt nyttjande av professionernas kompetens. Det som nu sker på vissa landsting och regioner runtom i Sverige, kring karriärvägar och utökade ansvar, är bra men det behöver få en större spridningseffekt.

Ingen långsiktig lösning

Att SKL delar vår syn på en god lönebildning är positivt. Vi kommer inte vänta till 2026 däremot.

Det finns en risk att trycket på många av de utbildningar som leder till naturvetares professioner inom landsting och regioner kommer minska, däribland utbildningar till biomedicinska analytiker, om man inte agerar nu. Att förmå individer att arbeta längre är förvisso i linje med att pensionsåldern måste höjas för att klara samhällskontraktet framöver men någon långsiktig lösning är det knappast. När alltfler ungdomar inte ser sig själva i akademiska välfärdsprofessioner i framtiden måste andra saker till.

Kommer inte vänta

Förutom detta står det alltmer klart för individer med dessa yrken inom välfärden att de har en alternativ arbetsmarknad i privat sektor. En alternativ arbetsmarknad som växer år för år och som går som tåget i högkonjunkturen. Dessa arbetsgivare har redan insett att använda kompetens rätt, med karriärmöjligheter och genom att underlätta lönekarriärer.

Naturvetarna är som synes fokuserade på här och nu. Att SKL delar vår syn på en god lönebildning är positivt. Vi kommer inte vänta till 2026 däremot. Naturvetarna vill gärna diskutera dessa frågor i god och konstruktiv anda med SKL och med landsting och regioner runtom i Sverige. Under året har vi därför för avsikt att åka runt i landet och föra samtal kring de slutsatser som vi redogjort för i vårt första inlägg i denna debatt.

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten:

Naturvetarna: Landsting och regioner saknar recept för att klara välfärden

Låga ingångslöner och en låg löneutveckling är ett rejält hot mot den framtida kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, anser Naturvetarna.

Replik från SKL: Mer än två strategier för välfärden

Naturvetarna pekar på att det saknas flera aspekter när det gäller rekrytering till välfärden. Det har de helt rätt i, skriver Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik hos SKL.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00