Skatteverkets momsbeslut oroar inte regeringen

PERSONAL. Regeringen ser inte någon anledning att agera på grund av Skatteverkets beslut om att företag ska betala moms vid uthyrning av vårdpersonal. Det sade finansminister Magdalena Andersson (S) i en riksdagsdebatt på tisdagen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) ser ingen anledning att vidta några åtgärder på grund av Skatteverkets ställningstagande om att ett bemanningsföretags uthyrning av läkare är skattepliktig. Det sade hon i en interpellationsdebatt i riksdagen på tisdagen.

KD:s Hampus Hagman hade i en interpellation frågat hur regeringen avser att göra för att säkerställa att Skatteverkets beslut inte snedvrider konkurrensen mellan offentligt och privat drivna aktörer i vården.

Läs också: KD pressar regeringen om moms på uthyrd personal

Login