SD: Omvärdera Nya Karolinska

DEBATT. Byggandet av Nya Karolinska visar på oaktsamhet med skattepengar, åsidosättande av regler samt brist på uppföljning och ledarskap. Nödvändiga åtgärder behöver nu vidtas, skriver tre sverigedemokrater från Stockholms läns landsting.

Placeholder image
Fredrik Lindahl, förste kandidat SD SLL Nord, Per Carlberg, vice gruppledare SD SLL och Gabriel Kroon, förste kandidat SD SLL Stockholms Stad
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Per Carlberg, vice gruppledare Sverigedemokraterna SLL
Gabriel Kroon, förste kandidat Sverigedemokraterna SLL Stockholms Stad
Fredrik Lindahl, förste kandidat Sverigedemokraterna SLL Nord

Krisen i Nya Karolinska sjukhuset visar på ett stort underliggande problem: lokalpolitiker från höger till vänster har, utan att på riktigt ifrågasätta projektets rimlighet, valt att bidra till detta projekt med skattebetalarnas pengar. Fram till och med år 2040 beräknas detta projekt kosta Stockholms läns skattebetalare cirka 60 miljarder i kronor i byggnation och underhåll.

Skulle visa storheten inom svensk sjukvård

Året var 2008 och samtliga dåvarande partier i Stockholms läns landsting (Sverigedemokraterna fanns inte representerade i fullmäktige vid denna tidpunkt) var enade om att bygga Nya Karolinska Solna, ett högspecialiserat akutsjukhus som skulle erbjuda den mest avancerade vården och bli ett internationellt utställningsexemplar för storheten inom svensk sjukvård.

Två år senare, år 2010, hämtade samma partier inspiration från St Barts and Royal i London och beslutade att utföra bygget under ett offentlig privat samverkansavtal (OPS) där Skanska tillsammans med riskkapitalbolaget Innisfree finansierar och driver fastigheten medan beställaren (SLL) betalar ett vederlag.

"Havererad vård"

Stockholms läns landsting bör omgående se över möjligheterna att gå ur OPS-avtalet samt tilläggsavtalet för att undvika ytterligare förluster och uppskjutna planeringstider.

Året är nu 2018 och utvärderingen av det svenska modellprojektet Nya Karolinska visade likt St Barts and Royal i London på en havererad vård, uppskjutet färdigställande och en slutnota på tiotals miljarder över den beräknade byggkostnaden.

Svenska Dagbladets utmärkta granskning av turerna kring OPS-avtalet har visat hur det möjliggjordes att kostnaderna ökade med 10 miljarder till 62 miljarder kronor samtidigt som Skanskas systerföretag har fått den exklusiva rätten till tilläggsbyggnationer.

Samtidigt skulle Sverige ta lärdom från USA där konceptet ”värdebaserad vård” har sitt ursprung. Avsaknaden av förutsättningar och kunskap hos vårdpersonalen och chefer för att anamma den nya modellen, eller den väsentliga skillnaden mellan det svenska vårdsystemet och amerikanska, skulle inte bli något problem – när den styrande majoriteten i landstinget valde att ta in konsulter som skulle förklara hur landstinget skulle gå till väga.

Konceptet värdebaserad vård har totalt dömts ut av vårdpersonalen för att vara ett toppstyrt system utan sjukvårdens praktiska behov i beaktning.

Allvarliga brister

Vad gäller konsulterna visar en extern granskning gjord av Setterwalls Adokatbyrå på allvarliga brister vad gäller rutinerna vid upphandlingar av konsulttjänster. Bara inom området Strategi och Management har det införskaffats konsulttjänster för 815 miljoner kronor. Vidare har beslut om upphandlingar av dessa konsulttjänster fattats i strid med gällande arbets- och delegationsordningar.

Fram träder en bild av oaktsamhet med skattebetalarnas pengar, åsidosättande av regler samt brist på uppföljning och ledarskap.

I behov av reformer

Vi anser att följande reformer är ett första steg mot mer kontrollerad styrning:

1. Stockholms läns landsting bör omgående se över möjligheterna att gå ur OPS-avtalet samt tilläggsavtalet för att undvika ytterligare förluster och uppskjutna planeringstider. Det brittiska exemplet visar att det långsiktigt är mer ekonomiskt gångbart att betala en fast engångsavgift än ovetskapen om oklara framtida kostnader.

2. Samtidigt bör försäljningen av Gamla Karolinska anstå till dess att nya sjukhuset är fullt fungerande.

3. Stockholms Landsting bör främja mindre aktörer genom att direkt gå in i ramavtal med dessa för att således minska mellanhänderna i bygg-/leveranskedjan.

Efter turerna kring NKS med alla brister och regelbrott kring konsultavtalen måste landstingspolitikerna ställas till svars och avtalen bör ses över. Sverigedemokraterna i Stockholms landsting kommer agera som en välbehövd kraft för att få till stånd rimliga, rättvisa och fördelaktiga avtal som gynnar stockholmarna. 


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor