Regeringens arbete för säkerheten på sjukhus får underkänt

ARBETSMILJÖ. Regeringen har inte gjort tillräckligt för att öka säkerheten på sjukhusen, anser riksdagens justitieutskott. Men enligt yrkesföreningens Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson är säkerheten på sjukhusen framför allt ett ansvar för regionerna.

Nästa vecka förväntas riksdagen att rösta igenom ett antal ändringar som ska skärpa det straffrättsliga skyddet för blåljusverksamheterna, det vill säga ambulans, polis och räddningstjänst.

Samtidigt bör riksdagen besluta om ett tillkännagivande till regeringen om att agera för att öka säkerheten på sjukhusen, anser en majoritet i justitieutskottet. Därmed skulle riksdagen ställa sig bakom en motion från Kristdemokraterna.

Riksdagen riktade ett motsvarande tillkännagivande till regeringen våren år 2018 – men såvitt det är känt har ingenting hänt, konstaterar socialutskottet i sitt betänkande som riksdagen ska debattera och besluta om nästa vecka.

Login