Debatt

Replik: Styrelsen i Neuro Stockholm har omprövat sitt beslut

Våra värdegrunder är en grundläggande bas för all vår verksamhet. Men vi tror som Sverigedemokraterna att samtalet är vägen framåt och tackar därför ja till inbjudan för vidare samtal i sann demokratisk anda, skriver Neuro Stockholm och Riksförbundet Neuro.

Neuro Stockholm kommer alltså fortsättningsvis att inkludera samtliga partier i framtida utfrågningar och debatter, skriver representanter för Neuro riksförbund och Neuro Stockholm.
Neuro Stockholm kommer alltså fortsättningsvis att inkludera samtliga partier i framtida utfrågningar och debatter, skriver representanter för Neuro riksförbund och Neuro Stockholm.Foto: Alexandra Bengtsson/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Läs också

Riksförbundet Neuro är en partipolitiskt obunden och rikstäckande medlemsorganisation som består av 70 lokala och 16 regionala föreningar. Samtliga är egna juridiska personer. Det betyder att verksamhet och inriktning till största delen bestäms av en demokratiskt vald styrelse i respektive förening. Att vi är partipolitiskt obundna innebär att vi inte har kopplingar till politiska partier eller samarbetsorgan. Vi är däremot inte politiskt neutrala och får uttala oss om olika partiers agerande eller ståndpunkter som är viktiga för våra medlemmar.

Våra värdegrunder är en grundläggande bas för all vår verksamhet.

Våra värdegrunder är en grundläggande bas för all vår verksamhet. Och alla människors lika värde och rätt att delta i samhället på lika villkor är ett viktigt rättesnöre för oss. Vi tar avstånd från politiska utspel som syftar till något annat, oavsett politisk tillhörighet.

Riksförbundet har inkluderat samtliga

Vi vill nu förtydliga Neuro Stockholms tidigare agerande, men även redogöra för Riksförbundets ställningstagande när det gäller partipolitiska frågor. Riksförbundet har alltid inkluderat samtliga riksdagspartier i sin kommunikation. Nu senast i en valenkät kring hjälpmedel i vår årliga Neurorapport. En av skribenterna i SD:s debattartikel som riktade sig till oss är Carina Ståhl Herrstedt som personligen undertecknat SD:s svar i vår undersökning.

Vi uppskattar verkligen att SD i artikeln lyfter att ”alla medborgare – inklusive de med neurologiska diagnoser och andra funktionsnedsättningar – ska ha rätt till grundläggande välfärd och trygghet” och att detta är en central del av er ideologi och politik.

För Neuro Stockholms del så har det tidigare beslutet att inte inkludera SD:s svar grundats på att en del av SD:s förda politik inte handlar om ”alla medborgare”. Ett exempel är att ”Invandrare ska kvalificera sig till välfärden genom egen försörjning”. Vad betyder det egentligen för en invandrare som drabbats av MS eller stroke? Vad som ingår i benämningen ”invandrare” framgår inte. Det är ju fullt möjligt att vara både invandrare och svensk medborgare (som många av våra medlemmar) – vem menar SD ska kvalificera sig för välfärd? 

Dessvärre kan också lokala politiska utspel peka mot något annat än ”alla medborgares rätt”. En av skribenterna i artikeln - Gabriel Kroon - har uttalat sig på ett sätt som kan uppfattas som att partiet står för andra värdegrunder än allas lika värde, bland annat i Dagens Nyheter-artikeln ”Moskéer bidrar till segregation” och i en artikel här på Altinget Debatt med rubriken ”Sluta bortprioritera vanligt folk i sjukvården”

Vi har omprövat beslutet

Trots ovanstående har styrelsen i Neuro Stockholm omprövat sitt beslut. Detta gjordes redan 15 augusti, det vill säga, långt innan SD:s artikel publicerades.

Neuro Stockholm kommer alltså fortsättningsvis att inkludera samtliga partier i framtida utfrågningar och debatter. Vi tror som ni att samtalet är vägen framåt och tackar därför ja till inbjudan för vidare samtal i sann demokratisk anda.

Nämnda personer

Carina Ståhl Herrstedt

Riksdagsledamot (SD)
Gymnasieutbildning

Lise Lidbäck

Förbundsordförande Neuro

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00