Debatt

SD: "Sluta bortprioritera vanligt folk i sjukvården"

DEBATT. När socialminister Lena Hallengren (S) vill utveckla särskilda sjukvårdsinsatser för barn i särskilt utsatta områden missar hon det fundamentala målet med hälso- och sjukvårdslagstiftningen – en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det skriver Sverigedemokraternas Gabriel Kroon och Per Ramhorn.

Styrande politiker i regioner och regering ignorerar människor från medelklassområden, anser Gabriel Kroon och Per Ramhorn, SD.
Styrande politiker i regioner och regering ignorerar människor från medelklassområden, anser Gabriel Kroon och Per Ramhorn, SD.Foto: SD
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Per Ramhorn, sjukvårdspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna
Gabriel Kroon, gruppledare Region Stockholm, Sverigedemokraterna

Den 29 maj besökte det moderata finansregionrådet Irene Svenonius, tillsammans med socialdemokratiska socialministern Lena Hallengren, Barnhälsovården Nordväst Rinkeby som på Region Stockholms initiativ har utvecklat Rinkebymodellen. Det är en specialutformad modell för Rinkebyområdet där socialtjänsten tillsammans med en BVC-sjuksköterska genomför sex hembesök hos förstagångsföräldrar under barnets första 15 månader, jämfört med den allmänna standarden som enbart är ett besök per förstföderska.

En utvärdering av det ursprungliga pilotprojektet pekade på positiva utfall som ökad vaccinationsgrad, högre tillit för sjukvården och färre akutbesök med barn under två år. Rinkebymodellen permanentades och spreds till andra utsatta områden i Region Stockholm av den moderatstyrda majoriteten. Detta uppmärksammades av socialminister Lena Hallgren som nu avser vidareutveckla konceptet i andra kommuner och regioner.

Missar vård på lika villkor

I sin iver av att utveckla särskilda sjukvårdsinsatser för särskilt utsatta områden har partierna missat det fundamentala målet med hälso-och sjukvårdslagstiftningen: En vård på lika villkor för hela befolkningen. Återigen har den svenska medelklassen, alla de människor som varken bor i Rinkeby eller i något annat utsatt område, bortprioriterats. Vanliga medelinkomsttagare och förstföderskor från Nynäshamn, Älvsjö eller Järfälla har fått nöja sig med samma, begränsade, antal hembesök av barnhälsovården som tidigare.

Det enda som förhindrar ett likvärdigt användande av den svenska vården är individen själv.

Rinkebymodellen sätter fingret på en fundamental orättvisa i den svenska sjukvården. Styrande politiker i regioner och regering ignorerar människor från medelklassområden för att rikta in sig på ett fåtal socioekonomiskt utsatta med en överrepresentation av utrikesfödda.

För att sedan motivera förfarandet med att ”fattigdom medför sämre hälsa”. Det stämmer för vissa länder där sjukvården inte är näst intill kostnadsfri och tillgången bristfällig. Men i Sverige är tillgången likvärdig inom regioner, vi har samma villkor och kostnader för att besöka en läkare, mödravårdscentral eller en förlossning. Det enda som förhindrar ett likvärdigt användande av den svenska vården är individen själv. Vill du inte besöka en vårdcentral för att vaccinera ditt barn, kommer barnet inte att vaccineras. Vi kan inte lagstifta bort individers ansvar. Däremot bör vi genomföra kommunikativa insatser som syftar till ökad kunskap om den svenska sjukvården hos socioekonomiskt utsatta grupper.

Rinkebymodellen segregerad sjukvård

Men att använda det offentligas resurser, skattemedel från regioninvånare för att ge en specifik grupp extra förmåner inom sjukvården, enbart baserat på bostadsort, är ett svek mot alla andra. Ska geografi och ekonomi ge dig mer sjukvård? Rinkebymodellen är ett bevis på en segregerad sjukvård där vanliga svenska arbetare från medelklassområden bortprioriteras på grund av sin bostadsadress.

Socialdemokraternas ansvar för den otillgängliga nationella sjukvården med operationsköer är väl omskriven. Men även Moderaterna har bidragit till nuvarande situation. Med sin slogan ”lika för alla” är det märkligt att de bidrar till den ojämlika behandlingen av förstföderskor inom Region Stockholm.

Genom att rikta in sig på särskilt utsatta områden som Rinkeby, där 95 procent av barnen har utländsk härkomst, kan slutsatsen dras att Rinkebymodellen helt enkelt är ett förtäckt invandringsbidrag. Vi är oroade över att regeringen nu överväger att genomföra Rinkebymodellen på nationell skala, en kostnad som faller på skattebetalarna.

Förmåner till utsatta områden

Med förslag likt Rinkebymodellen blir det oundvikligt att flera särskilt utsatta områden som domineras av individer med utländsk härkomst, kommer att få ökade förmåner inom sjukvården.

Förmåner som vanliga förstföderskor aldrig kommer att få ta del av, men är med och betalar genom skattsedeln.

Att erbjuda en viss grupp särskilda förmåner inom den offentliga sjukvården kommer inte att accepteras av folket. Vi kommer därför att aktivt bekämpa denna fråga i både riksdag och regioner. Sjukvården ska leva upp till sitt grundläggande mål om en god vård på lika villkor för hela befolkningen.

Nämnda personer

Per Ramhorn

Tidigare riksdagsledamot (SD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00