Debatt

Replik: Fler företag behöver bidra till hälsosammare matvanor

Livsmedelsbranschen behöver ta sin del av ansvaret för att bidra till att svenskar äter mer hälsosamt. Det skriver Hanna Dufva, områdeschef Livsmedelsverket, och Åsa Brugård Konde, projektledare Livsmedelsverket.

Gott om salt och socker.
Gott om salt och socker.Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Livsmedelsföretagen (LI) kritiserar i en debattartikel den 22 december Livsmedelsverkets nya rapport om styrmedel. De påstår att vi misstolkat intentionerna i vårt regeringsuppdrag och tittat för smalt på möjliga metoder.

Läs också

”Lite förvånade”

Rapporten är en kunskapssammanställning som Livsmedelsverket gjort om effekter av en bred uppsättning styrmedel för att främja en hälsosam livsmedelskonsumtion, en genomgång av befintlig forskning om olika metoder. Vi går bland annat igenom vad som har gjorts i andra länder och vilka effekter som olika utvärderingar visat på. Vår genomgång är betydligt bredare än Statskontorets och därför ett viktigt komplement.

Livsmedelsföretagen vet mycket väl att rapporten bara är en av flera olika kunskapsunderlag som vi tar fram inom ramen för regeringsuppdraget.

Vi är lite förvånade över de starka reaktionerna från Livsmedelsföretagen. Regeringsuppdraget innehåller flera olika delar och ska inte slutrapporteras förrän våren 2024. Livsmedelsföretagen vet mycket väl att rapporten bara är en av flera olika kunskapsunderlag som vi tar fram inom ramen för regeringsuppdraget. I slutrapporten kommer en sammanfattande analys göras av vilka metoder som är framkomliga och effektiva.

Sänk salthalten i maten

Vi ska också, inom en annan del av samma regeringsuppdrag, tillsammans med livsmedelsbranschen undersöka om det är möjligt att företagen själva åtar sig att arbeta för hälsosammare mat, så kallade frivilliga överenskommelser. Det handlar framförallt om att sänka salthalten i maten, men också vad som kan göras för att barn och unga inte ska få i sig så mycket socker. Det samarbetet pågår och vi har en löpande och fruktbar dialog mellan Livsmedelsverket och branschorganisationerna.

Vi har stora förhoppningar på att branschen lyckas ta sin del av ansvaret för att bidra till en mer hälsosam livsmedelskonsumtion.

Läs tidigare inlägg i debatten

Livsmedelsverket missar målet i nya socker- och saltrapporten

Livsmedelsverkets rapport ”Styrmedel för en hälsosam livsmedelskonsumtion” har så stora brister att regeringen helt bör bortse från den, det menar bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00