Regeringens primärvårdspropp delar partierna

Regeringen har nu beslutat om en proposition för primärvårdsreformen, den så kallade primärvårdsproppen. Propositionen innehåller bland annat förslag om att val av utförare inom primärvården ska ske genom listning. Syftet är att det ska bli lättare för patienter att få en fast läkarkontakt.

Regeringens primärsjukvårdsproposition innehåller förslag som syftar till att stärka patientens rätt till en fast läkarkontakt.
Regeringens primärsjukvårdsproposition innehåller förslag som syftar till att stärka patientens rätt till en fast läkarkontakt.Foto: isabell Höjman/TT

Regeringens primärvårdsproposition är omfattande och rymmer en en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner som ger 3 miljarder till förbättrande åtgärder inom primärvården. 

– Ett viktigt syfte med regeringens primärvårdsreform är att alla som vill ska få en egen, fast läkare på sin vårdcentral eller hälsocentral. Vården ska bli mer tillgänglig och patientnära. Med den här propositionen tar vi nästa steg i det arbetet, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande

Förslaget skulle även innebära att både delar i Patientlagen och vårdgarantin förtydligas. Den fasta läkarkontakten ska dessutom vara specialist i allmänmedicin alternativt fullgöra specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin.

Villkor för listning

Det finns också två uppsatta villkor för listning. Dels föreslås att möjligheten för patienten att byta vårdgivare ska begränsas till två gånger per år. Vårdcentraler ska därtill kunna införa ett tillfälligt listningstak för att undvika långa kötider och en pressad arbetssituation för personalen. 

Integrera det digitala 

Ytterligare en del i propositionen rör digitala vårdformer. Regeringen avvisar idén om ett digitalt vårdsystem som är frikopplat från det fysiska. I stället föreslår de att vårdcentraler som bedriver primärvård ska kunna erbjuda både delarna och att det ska ställas höga krav på tillgängligheten.

Proppen delar partierna

Som Altinget tidigare rapporterat om har Centerpartiets vårdpolitiske talesperson Anders W Jonsson meddelat att C är beredda att fälla primärvårdsreformen om regeringen bänder i frågor som partierna tidigare varit överens om innan januariavtalet sprack. 

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet, skriver i ett sms till Altinget att ”Kristdemokraternas uppfattning är att vi behöver en skarpare nationell styrning än i dag om vi ska kunna genomföra en reell primärvårdsreform. Vi kommer nu att gå igenom regeringens förslag i detalj och lämna vår följdmotion i januari”. 

Propositionen har överlämnats till riksdagen för vidare hantering och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Nämnda personer

Anders W Jonsson

Riksdagsledamot (C), vice ordförande Centerpartiet, sjukvårdspolitisk talesperson
Läkare (Karolinska institutet, 1987)

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00