Regeringen går vidare med vårdgarantin

TILLGÄNGLIGHET. Regeringen går vidare med att skärpa vårdgarantin inom primärvården. Ett förslag som har fått kritik från bland annat Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Regeringen vill skärpa vårdgarantin från sju till tre dagar, enligt förslaget från utredaren Anna Nergårdh i betänkandet Samordnad utveckling för god och nära vård. Skillnaden blir dock att garantin innebär en medicinsk bedömning från legitimerad sjukvårdspersonal, inte som dagens sjudagarsgaranti som innebär en garanterad bedömning från läkare. Det är innehållet i en lagrådsremiss som regeringen beslutade om i veckan.

– Med en snabb första vårdkontakt och medicinsk bedömning blir också hela vårdkedjan både snabbare och enklare. En förstärkt nära vård är en hörnsten i arbetet med att kapa vårdköerna, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Men förslaget har fått kritik från flera håll. Bland annat från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Myndigheten skrev i sitt remissyttrande att den inte delade problembilden som förslaget förväntas lösa samt att ändringarna riskerade att leda till:

  • Ökad ojämlikhet
  • Försämrad tillgång till läkare
  • I förlängningen ett sänkt förtroende för primärvården

Centern varnar

Även Centerpartiet hör till dem som har varnat för försämrad tillgång till läkarkontakt.

– Det finns en risk för att i läkarbristens Sverige så kommer patienterna erbjudas ett besök hos annan profession och möjligheten till att möta sin läkare begränsas. Finns stor risk att detta uppfattas av patienterna som en ambitionssänkning, sade Christer Jonsson, landstingsråd och Centerns representant i utredningens politiska referensgrupp, till Altinget i samband med att Nergårdh lämnade förslaget till regeringen i somras.

Även läkarna skeptiska

Läkarförbundet var positiva till den skärpta tidsramen, men ordförande Heidi Stensmyren var mindre nöjd med att det inte skulle innebära en garanterad bedömning från just en läkare.

– Om patienten inte har en fast läkarkontakt till att börja med är det svårt att exempelvis få en fast fysioterapeut, sade Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, när utredningen presenterades.

LÄS MER OM REAKTIONER FRÅN YRKESFÖRBUND OCH OPPOSITION:
Ändrad vårdgaranti kan bli hinder för läkarkontakt

Förslaget i lagrådsremissen reglerar vilken typ av personal som patienten har rätt att träffa, där det ändras från läkare till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Tidsgränsen ändras senare i en förordning, genom ett regeringsbeslut.

LÄS OCKSÅ: Vårdanalys varnar för att ändra vårdgarantin

Under 2018–2021 kommer regeringen skjuta till en årlig patientmiljard, som ska vara ett stöd vid införandet av den förstärkta vårdgarantin.

Forrige artikel Tillitsreformen breddas till staten Tillitsreformen breddas till staten Næste artikel Stiernstedt ska säkra att vårdens pengar går till vård