Patienter höjer sina röster mot Socialstyrelsens nya riktlinjer

DEBATT. Mediciner, elbehandling och KBT blir allenarådande i Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för behandling av depression och ångest. Många kommer att drabbas om riktlinjerna går igenom, skriver psykologstudenterna Helena Björck och Katarina Cederin som startat patientuppropet Rör inte min terapi.

Helena Björck och Katarina Cederin
psykologstudenter och initiativtagare till patientuppropet Rör inte min terapi.

Möjligheten till individanpassad behandling inskränks när Socialstyrelsen föreslår nya riktlinjer för behandling av depression och ångest. Det enda vi ska erbjudas när vi mår psykiskt dåligt är mediciner och KBT, samt elbehandling vid svår depression – förslaget innebär en kraftig slagsida åt det medicinska perspektivet. Psykodynamisk terapi ska bara erbjudas i undantagsfall och blir på sikt ännu svårare att få än i dag.

En metod ska passa alla

Partiskhet, slutenhet och snedfördelning till förmån för KBT och medicinsk behandling har präglat arbetsgruppen som tagit fram riktlinjerna, menar tre forskare och terapeuter som deltog i arbetet (SvD 16/2 och 19/2). I debattartiklar i Läkartidningen (27/1) och DN (14/1) riktas skarp kritik mot Socialstyrelsen som tolkar forskningsläget annorlunda än omvärlden, enligt författarna. Socialstyrelsen förväntar sig att en metod ska passa alla. Vi frågar oss: hur stämmer de nya riktlinjerna överens med patienternas verklighet?

Patientupprop visar brokig verklighet

Vi startade patientuppropet Rör inte min terapi för att samla personliga erfarenheter av att ta sig igenom depression och ångest med hjälp av psykoterapi i olika former. De personliga berättelserna som delats på www.rorinteminterapi.se visar att vägen till tillfrisknande ser olika ut för olika människor och många gånger är krokig och brokig. Många beskriver att de inte passar in på ett tydligt sätt i olika diagnoskriterier och att de har behövt pröva sig fram med olika mediciner och terapiformer, eller kombinera olika sorters terapi, för att bli friska.

Patienterna är nu oroliga för vilka konsekvenser de nya riktlinjerna kommer att få. Påfallande många skriver att rätt terapi bokstavligt talat räddat deras liv:

”Ingen medicin hjälpte mig eftersom mina problem beror på upprepade trauman i barndomen som påverkat allt i mitt liv. Jag fick slåss för min psykoterapi för jag hade provat KBT, medicin men inget hade funkat. Nu har jag gått i terapi i över 2 år och jag är på väldigt god väg att bli så bra jag kan bli i mitt mående, jag skulle inte levt idag om det inte vore för terapin.” /Mia, Rör inte min terapi

Samlat in 300 berättelser

Hur vill vi bli bemötta av samhället när vi själva, en familjemedlem eller en vän mår psykiskt dåligt? Räcker det med en enda terapiform, elbehandling och mediciner? Det som händer när vården blir för trångsynt är att de som inte passar in i Socialstyrelsens snäva kostym får söka sig någon annanstans – om de orkar och har råd. Rör inte min terapi har på kort tid samlat fler än 7000 underskrifter och över 300 personliga berättelser.

“Som ensamstående mamma till två barn har jag valt bort både pensionssparande och semestrar för att ha råd med min terapi. Mina barn mår trots allt bäst med en gladare helare mamma.” /Jenny, Rör inte min terapi

Vi hoppas Socialstyrelsen lyssnar

Låt oss inte ytterligare försvåra för den som har ångest eller är deprimerad genom att begränsa tillgången till olika former av psykoterapi. Vi vill ha ett samhälle där vi erkänner att människor är olika och att psykiska sår kan ta tid att läka, en vård som tänker långsiktigt och ger oss verktyg för livet när vi kraschar, där inte tjockleken på vår plånbok avgör vilken vård vi får.

Genom Rör inte min terapi lyfter vi fram människors positiva erfarenheter av terapi. Vi hoppas att Socialstyrelsen lyssnar på de människor som vården ska vara till för.

Forrige artikel "Låt TBE-vaccin ingå i allmänna vaccinationsprogrammet" Næste artikel "Barn och unga kan drabbas hårt av Socialstyrelsens förslag"
F d testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

F d testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

AVHOPP. Professor Harriet Wallberg fick inte det operativa utrymme hon hoppats på och stannade bara tre veckor som testkoordinator för covid-19. Enligt Wallberg behöver Sverige börja testa alla med symptom och påbörja smittspårning igen.

Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

CORONA. I en extradebatt pressade riksdagspartierna socialminister Lena Hallengren (S) om varför äldreomsorgen inte skyddats bättre mot covid-19. Professor Jonas Hinnfors ser två troliga scenarier för hur coronakommissionen kan driva ansvarsutkrävandet.