M-politiker toppar lobbylistan

EU-parlamentarikerna anses hett eftertraktade bland Bryssels många intresseorganisationer. Men de svenska EU-politikernas inrapportering av möten skiljer sig kraftigt åt, även inom partierna.

12 488 intressenter och lobbyister är registrerade i EU:s transparensregelverk. <br>
12 488 intressenter och lobbyister är registrerade i EU:s transparensregelverk.
Foto: Michel Christen @ European union 2019
0:000:00