M kräver svar om miljard till äldreomsorgen

VÅRBUDGET. Vilka löner kommer 60 miljoner kronor att räcka till för 2 500 fler undersköterskor? Det vill riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) att finansminister Magdalena Andersson (S) svarar på.

”Äldreomsorgsbluffen”, så beskriver riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) regeringens satsning på en miljard till äldreomsorgen under 2015. Av den miljard som ingår i regeringens satsning på bemanning av äldreomsorgen, är 940 miljoner kronor omfördelade resurser från exempelvis den demensplan, måltidslyftet för äldre och äldreboendegarantin som ingick i alliansbudget för 2015.

De 60 miljoner som blir kvar av regeringens satsning ska bland annat räcka till 2 500 fler undersköterskor fördelat över hela landet.

Det är en finansiering som inte går ihop, skriver Widegren i en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S). Widegren vill ha svar på vilka konkreta åtgärder som regeringen tänker vidta för att Alliansens satsningar från höstens budget kan genomförs i fortsättningen.

Login