Debatt

LSF: "Finns en mängd viktigare frågor för Vision att ta tag i"

REPLIK. Grundutbildningen till medicinsk sekreterare är likvärdig över landet och har en hög nivå. Vi anser att det finns en mängd viktigare frågor för Vision att ta tag i, skriver förbundsordförande för Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers förbund (LSF).

"Vi anser att det finns en mängd viktigare frågor för Vision att ta tag i, till exempel se till att vårdprofessionen tvingas bort från de administrativa uppgifter de många gånger själva tillskansat sig"
"Vi anser att det finns en mängd viktigare frågor för Vision att ta tag i, till exempel se till att vårdprofessionen tvingas bort från de administrativa uppgifter de många gånger själva tillskansat sig" Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Helena Zander Ögren
Förbundsordförande, Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers förbund


Förvåningen är stor när vi läser Visions Veronica Magnussons inlägg om oron för att medicinska sekreterare inte kan söka jobb var som helst.

Läs också

LSF, Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers förbund, har en helt annan bild av verkligheten. Okänt om det är allmän historielöshet eller okunskap från Vision, men vi vill gärna delge en annan bild.

Nationella riktlinjer från LSF 

Utbildningen till medicinsk sekreterare (MS) har sedan många år varit likvärdig på nationell nivå med hjälp av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH, tidigare KY-myndigheten), dit alla ansökningar går. 

Enligt våra uppgifter anställs 99 procent vid examination. De flesta har till och med arbete innan avslutad utbildning. Det här är ju i något man måste benämna som en av de största succéerna någonsin.

Helena Zander Ögren , Förbundsordförande, Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers förbund

Hur MYH beslutar styrs av informationen man får från branschen, det vill säga alla vi som deltar i ledningsgruppens (LG) arbete inom varje utbildning. En LG är utbildaren skyldig att ha, vilket inte kan vara okänt för Vision. 

LSF har sedan 1951 varit loket för att grundutbildningen nått en allt högre standard. De ”Riktlinjer för grundutbildning till medicinsk sekreterare” som LSF:s arbetsgrupp tog fram 2003 har sedan dess använts av utbildare som ansökt om utbildningen till MS.

Stor succé

Arbetsgruppen bestod av representanter från branschen: Vision-medlemmar, LSF:s lärargrupp, chefer och styrelsemedlemmar inom LSF – alla med mångårig erfarenhet på olika nivåer. Riktlinjerna togs fram då det ett tag var rena ”vilda västern” vad gäller utbildningen till MS.

Arbetsförmedlingen ordnade så kallade snabbutbildningar, andra som ville tjäna snabba pengar dök också upp. Det bidrog till att det inte fanns någon tydlig grundutbildning förutom den som låg på Komvux (en eftergymnasial utbildning). Arbetsgivarna slet sitt hår och hade svårt att veta vad de studerande kunde.

Vi vet att både blivande studerande, elever och arbetsgivare haft dem som guidelines. Branschen var mycket nöjd med det som först var KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) på 1,5 år, varav 1/3 praktik. Utbildningen har därefter utvecklats till att bli just den fantastiska YH-utbildning den är (en 2-årig utbildning med krav på högskolebehörighet för antagning).

Enligt våra uppgifter anställs 99 procent vid examination. De flesta har till och med arbete innan avslutad utbildning. Det här är ju något man måste benämna som en av de största succéerna någonsin. Hur många kan stoltsera med så hög anställningsfrekvens? 

Inga inlåsningseffekter 

Det är lögn att utbildningarna skapar inlåsningseffekter. Tvärtom, alla arbetsgivare kan se vilka som är godkända av MYH, hur kursplanen ser ut och vilka deltagare man har i LG. Att kursplanerna kan se något olika ut i det antal poäng man fördelar mellan ämnena är en petitess.

Alla av MYH godkända utbildningar har en grund som är likvärdig vad gäller innehåll. Man kan från utbildarnas sida, efter branschens (LG:s) signaler snabbt förändra kursplanen om så behövs i någon region, vilket visat sig vara det bästa sättet att möta arbetsgivarnas krav.

Elever kan anmäla till MYH

Regionerna är i olika fas gällande upphandling och förberedelser av nya vårdadministrativa system. Då är det fantastiskt att som i Region Skåne och Västra Götalands-regionen, som är först ut med förändringarna, kunna göra justeringar av eventuella ämnen som behövs läggas till i utbildningen om krav ställs på förändring.

Region Stockholm är avsevärt längre bak i kön, och kanske kräver andra ämnen när upphandlingen är klar. Vi förstår därför inte Visions mål om det man kallar ”nationella kunskapskrav”. De finns redan i dag.

LG består av individer som både ska och kan föra branschens talan, utbildarna har att förhålla sig till både dem och de krav MYH satt upp. MYH gör regelbundna revisioner och eleverna kan anmäla till MYH om de upplever brister. 

Hamna i otakt

Sjuksköterskorna har heller ingen homogen kursplan gällande för alla universitet och högskolor. Det varierar stort i hur ämnena är fördelade under utbildningen, och innebär att om man börjar på ett universitet och fortsätter till ett annat, så hamnar man i otakt och måste tentera av vissa ämnen och ibland läsa extra. Till sist blir de ändå examinerade som likvärdiga sjuksköterskor, precis som MS blir i dag.

Effektiv vård 

LSF håller med Vision, vi är lika trötta på pratet om att rätt person ska göra rätt sak. Men, det gäller att fokusera på rätt saker, vilket vi inte tycker att Vision gör här.

Grundutbildningen är likvärdig över landet och har en hög nivå, just på grund av att det är MS som i LG påverkar samtliga utbildningar. För att vässa dem anser vi däremot att man ska ställa högre krav på lärarna. 

Vi anser att det finns en mängd viktigare frågor för Vision att ta tag i, till exempel se till att vårdprofessionen tvingas bort från de administrativa uppgifter de många gånger själva tillskansat sig. Detta till en högre lön än den lön MS har. Man kan även jobba hårdare för sekreterarnas löne- och karriärutveckling, bara för att nämna några.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Vision: Medicinska sekreterare måste kunna söka jobb i hela Sverige 

Vi är oroade över varierande innehåll i YH-utbildningarna till medicinsk sekreterare. Vision vill att regeringen tar ansvar för att göra utbildningen enhetlig över hela landet, skriver Veronica Magnusson. 


Nämnda personer

Veronica Magnusson

Förbundsordförande Vision
Magisterexamen i samhälls- och kulturanalys, (Linköpings uni. 2004)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget