Debatt

Vision: Medicinska sekreterare måste kunna söka jobb i hela Sverige 

DEBATT. Vi är oroade över varierande innehåll i YH-utbildningarna till medicinsk sekreterare. Vision vill att regeringen tar ansvar för att göra utbildningen enhetlig över hela landet, skriver Veronica Magnusson. 

Foto: Gustav Gräll
Veronica Magnusson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk vård måste bli mer patientnära. Nu pågår ett angeläget arbete på nationell nivå som syftar till att göra primärvården mer tillgänglig. Det är viktigt att du som behöver vård ska slippa köer och lättare få rätt hjälp. Men det måste finnas professionell vårdnära administration om vården ska bli mer effektiv.

Utnyttjar inte kompetensen

Jag är innerligt trött på pratet om att nedskärningar i administrationen ska lösa alla vårdens problem. Tvärtom – i dag är det brist på medicinska sekreterare som sköter journalföringen, vilket ibland bidrar till att patienter får vänta på remisser. Dessutom måste mycket av administrationen i stället utföras av läkare och sjuksköterskor, vilket inte gör att vi utnyttjar vårdens kompetens på bästa sätt.

Skapar inlåsningseffekter

I dag är det stor brist på medicinska sekreterare i nästan hela Sverige och det är svårt att rekrytera kollegor. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att fortsätta finnas stor efterfrågan på medicinska sekreterare, både på grund av de växande vårdbehoven och för att många i yrkesgruppen går i pension de närmaste åren.

Vision är därför oroade över varierande kvalitet och innehåll i YH-utbildningarna till medicinsk sekreterare. I dag har majoriteten av medicinska sekreterare gått en tvåårig utbildning inom ramen för yrkeshögskolan.

Gör inte misstaget att glömma bort de professioner som har ansvar för att administrera, stödja, kvalitetssäkra och leda vården.

Yrkesutbildningarna anordnas regionalt och med olika kursplaner och kunskapsinnehåll. Det skapar inlåsningseffekter som gör att nyutexaminerade medicinska sekreterare får svårt att söka jobb i hela Sverige.

Nationella kunskapskrav

När det finns stora skillnader i utbildningsinnehåll kan det bli svårare att behålla en hög kvalitet och patientsäkerhet i den vårdnära administrationen. Vision har länge velat kvalitetssäkra YH-utbildningarna och få en jämn standard över hela landet.

Vi vill att det införs nationella kunskapskrav. Vi vill att regeringen ger i uppdrag till en myndighet, förslagsvis Socialstyrelsen eller Myndigheten för yrkeshögskolan, att påbörja arbetet med att ta fram nationella kunskapskrav för medicinska sekreterare.

Vision organiserar cirka 11 000 medicinska sekreterare och är gärna med i ett sådant arbete.

Ett övergripande förslag

Utredningen "Effektiv vård" såg att det fanns stora möjligheter för effektiviseringar i vården om det finns en standardisering av vårdens yrkesutbildningar. Vision ser samma möjligheter som utredningen.

Vision har kartlagt de regionala YH-utbildningarna och konstaterar att det skulle vara fullt möjligt att införa mer enhetliga kunskapskrav från norr till söder. Vi har också tagit fram ett övergripande förslag om vad som borde ingå. Detta förslag presenterar vi nu för nationella och lokala makthavare och utbildningsanordnare.

Får inte hindra

Att utbildningsinnehållet är så skiftande gör det också svårare för arbetsgivare att rekrytera de medicinska sekreterare som så väl behövs i vården. Unga som utbildar sig till medicinska sekreterare investerar tid och pengar i en eftergymnasial utbildning. Då måste det också vara möjligt att kunna söka arbete i olika regioner. Var personen har tagit examen får inte bli ett hinder för att kunna byta arbetsplats.

Yrkesproffs 

Gör inte misstaget att glömma bort de professioner som har ansvar för att administrera, stödja, kvalitetssäkra och leda vården. Det räcker inte med att vi rekryterar fler undersköterskor, läkare eller psykologer – kompetens som är oerhört viktig för en utvecklad nära vård. Vi behöver också medicinska sekreterare.

Det är yrkesproffs som kan utveckla patienternas möjligheter att kontakta vården, stödja patienter att få ut information ur sin journal, hantera och vidarebefordra viktiga remisser eller digitalisera de alltför många processer som fortfarande görs på papper.

Ett viktigt första steg

Medicinska sekreterare är ett bristyrke som det är alltför tyst om. Vision vill att regeringen tar ett större ansvar för framtidens kompetens när det gäller patientnära administration. Nationella kunskapskrav i YH-utbildningarna är ett viktigt första steg.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00