"Lagstiftningen avgörande i arbetet mot tobak"

SLUTREPLIK. Lagstiftningen är avgörande för att reglera tobakindustrins ohämmade produktion och marknadsföring, skriver Tobaksfaktas Margaretha Haglund och Göran Boëthius i en replik till Liberalernas Barbro Westerholm.

Av: Margaretha Haglund och Göran Boëthius
Tobaksfakta

Barbro Westerholm är den ledamot i riksdagen som betytt mest för det tobaksförebyggande arbetet de senaste decennierna. Hennes parti bidrog också positivt på 1990-talet för tillkomsten av lagstiftning om åldersgräns, tobaksreklam och rökfria miljöer.

Viktigt med lagstiftning

Under alliansårens regeringar har arbetet mattats av, trots ratificeringen år 2005 av WHO:s tobakskonvention. I denna ”verktygslåda”  är lagstiftningen en mycket viktig del och helt avgörande inte minst för att reglera ”roten till det onda” – tobaksindustrins ohämmade produktion och marknadsföring av alltmer raffinerade produkter för att locka våra unga in i de drogberoende kundleden.

Politikerna kan för lite

Vi behöver stärka arbetet på alla nivåer och alla fronter i samhället. Men om inte politiken vill förstå och agera på fundamenta så är vi illa ute. Och vår analys av partiernas genomsnittliga kunskap om och intresse för tobaksfrågan är tråkig läsning. Men läs rapporten – alla utom Barbro Westerholm bör känna skammens rodnad på sina kinder.

Forrige artikel "Stärk arbetet med att nå dem som röker mest" Næste artikel "Viktigt arbete tappar perspektiv för funktionshindrade"