Debatt

"Stärk arbetet med att nå dem som röker mest"

DEBATT. Istället för fastna vid lagstiftningsförslag som riskerar att inte få majoritet, bör vi ägna tiden åt stärka arbetet med att nå framför allt de grupper där rökningen är som högst, skriver Liberalernas Barbro Westerholm i en replik till Tobaksfakta.

Liberalernas hälsopolitiska talesperson Barbro Westerholm (L).
Liberalernas hälsopolitiska talesperson Barbro Westerholm (L).Foto: Liberalerna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Och det finns i partierna olika uppfattningar om skärpning av lagstiftningen ytterligare utöver den lagstiftning vi har i dag är den mest effektiva vägen att gå.

Vid en internationell jämförelse ligger Sverige bland de länder som har lägst andel rökare i befolkningen, 8,8 procent i åldersgruppen 18-84 år 2016. Det är glädjande men bra kan bli bättre.

Under perioden 2006–2016 har andelen individer som rapporterat daglig rökning minskat i hela befolkningen enligt Folkhälsomyndigheten. Det föreligger emellertid skillnader mellan till exempel personer med olika utbildningsnivå, andelen rökare skiljer sig mellan 7,1 och 12 procent i olika grupper.

Alla vill ha rökfritt Sverige

Samtidigt beräknas att över 100 000 personer kommer att insjukna i cancer till år 2040 där rökningen är en av de tyngsta bidragande orsakerna. Det råder i princip total politisk enighet att vi därför måste nå målet om ett rökfritt Sverige men alla har inte årtalssatt det. Och det finns i partierna olika uppfattningar om skärpning av lagstiftningen ytterligare utöver den lagstiftning vi har i dag är den mest effektiva vägen att gå.

Satsa på att nå rökande grupper

Istället för att fastna vid lagstiftningsförslag som i dagsläget riskerar att inte vinna riksdagens gillande, så tycker jag att vi ska använda tiden åt att gå vidare och stärka Folkhälsomyndighetens, hälso- och sjukvårdens och skolans insatser för att nå framför allt de grupper där rökningen är som högst. Här har politiker på landstings- och kommunal nivå en viktig funktion att fylla. Viktigt är också att med statsanslag stödja de hälsofrämjande organisationer som arbetar för att minska rökningen.

Dokumentation

Läs Tobaksfaktas debattartikel om partiernas brist på tobakspolitik:

"Bristen på tobakspolitik drabbar våra barn"
Alla riksdagspartier är överens om att rökningen ska minskas, ändå saknar en majoritet av partierna en konsekvent tobakspolitik, skriver Tobaksfaktas Margaretha Haglund, Helene Wallskär och Göran Boëthius.


Nämnda personer

Barbro Westerholm

Tidigare ordförande Liberala seniorer, riksdagsledamot (L), generaldirektör Socialstyrelsen
Med. dr (Karolinska institutet, 1964)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00