Debatt

Håll tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken

Tobaksindustrin motverkar den frihet de säger sig förespråka. För deras frihetsmål gäller bara rökningen och frihet från nikotin inkluderas inte, skriver företrädare för Sluta röka-linjen, Tobaksfakta och yrkesföreningar mot tobak.

Ge samma möjligheter till en god hälsa för alla och klara målet om ett Rökfritt Sverige 2025, skriver debattörerna.
Ge samma möjligheter till en god hälsa för alla och klara målet om ett Rökfritt Sverige 2025, skriver debattörerna.Foto: Martina Holmberg / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nu är det strax nyårsafton. En dag då många med nikotinberoende känner hopp om att bli fria från till exempel sitt snus eller sina cigaretter. De ger ett löfte till sig själva att prioritera sin hälsa. Vilket löfte ger tobaksindustrin, till de som önskar stöd att sluta? Säkert en ny smakrik nikotinprodukt.

Nikotin ger ett starkt beroende, oavsett hur det förpackas. Så starkt att många av de som försöker sluta på egen hand inte klarar det. Ungefär 70 procent av rökarna uppger att de vill sluta och hälften försöker. Knappt 10 procent klarar det. Siffrorna belyser att människor inte alltid röker för att de vill det, utan för att de inte klarar av att fimpa.

Motsatsen till beroende är frihet. Ett begrepp som tobaksindustrin tagit fasta på. Som tobaksjätten Philip Morris slogan ”Smokefree future”. Deras svar på rökares vilja att sluta är ett byte till andra nikotinprodukter än cigaretter. Rökare vill inte byta ut sin cigarett mot en prilla, oavsett om den är brun eller vit. De vill bli fria från nikotinberoende, enligt erfarna tobaksavvänjare.

Tobaksindustrin motverkar friheten

Tobaksindustrin motverkar den frihet de säger sig förespråka. För deras frihetsmål gäller bara rökningen. Frihet från nikotin inkluderas inte. Tvärtom, nikotinprodukterna genererar stora vinster på bekostnad av människors beroende. Industrins försäljningsargument tar sig uttryck i ett falskt folkhälsoengagemang. Ett engagemang som nått hela vägen in i de politiska korridorerna i riksdagen och regeringen.

Det här är motsatsen till att hjälpa människor att bli fria från nikotinberoende.

I en ny internationell rapport som granskar hur väl länder lever upp till tobakskonventionens krav på oberoende från tobaksindustrin inflytande får Sverige hård kritik. Enligt rapporten kan ungas ökande nikotinberoende kopplas till tobaksindustrins politiska inflytande i beslut som rör tobak och nikotin.

Det här är motsatsen till att hjälpa människor att bli fria från nikotinberoende. I dag är det Börje 58 och hans vänner som lovar sig själva att sluta röka. Om några år kan vi möta tusentals unga människor som vill befrias från sitt beroende av e-cigaretter och vitt snus. Då är det den nu 16-åriga Elsa och hennes vänner som ger nyårslöften. Och vad erbjuder tobaksindustrin då?

Det bästa vore om tobaksindustrin avvecklade sig själva

Det bästa vore om tobaksindustrin gav ett löfte om att avveckla sig själva. Men det förstår ju var och en att det inte kommer att hända. Så här kommer några förslag till Sveriges politiker och beslutsfattare:

  • Håll tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken. Det klarar Norge enligt rapporten ovan, så det borde Sverige också klara.
  • Ge ett nationellt ekonomiskt stöd och uppdrag till landets regioner att tillhandahålla utbildade tobaksavvänjare för alla som vill bli fri sitt beroende. Erbjud gratis nikotinläkemedel, den enda nikotinprodukt med evidens för behandling av nikotinberoende.
  • Uppdra åt Folkhälsomyndigheten att upplysa om vinsterna med nikotinfrihet. Ge ökade resurser till Socialstyrelsen och Sluta-Röka-Linjen för att stärka stödet till tobaksavvänjning, för riktade insatser till de grupper som röker mest.

Ge samma möjligheter till en god hälsa för alla och klara målet om ett Rökfritt Sverige 2025!

Undertecknare

Ann Post
med.dr., före detta driftsansvarig Sluta-Röka-Linjen
Ywonne Wiklund och Margareta Pantzar
ordförande, Yrkesföreningar mot Tobak (Läkare-, Tandvård-, Sjuksköterskor-, Lärare- och Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobak)
Lena Sjöberg
ordförande, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00