Fri tandvård även efter tonåren

BUDGET 2016. Regeringen och Vänsterpartiet vill höja åldersgränsen för fri tandvård från 19 till 23 år.

– I dag är det väldigt tydligt att klass påverkar tandhälsan. Det här är ett steg i att bygga ut Sveriges välfärd, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

Vänsterpartiet hade hoppats på att genomföra reformen så snart som möjligt. Nu kommer åldersgränsen för fri tandvård höjas till 21 år 2017 och 23 år 2018. I dag går gränsen vid 19 års ålder.

– Genom att grundlägga en god tandhälsa i unga år hos fler än i dag kan vi också på sikt minska skillnaderna i tandhälsa, och därmed hälsoklyftorna i befolkningen, kommenterar folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Login