Föråldrad läkemedelslag ersätts

LÄKEMEDEL. Riksdagen har under onsdagen beslutat om att ersätta den gamla läkemedelslagen men en ny. Anledningen är att den gamla är att överblicka på grund av många ändringar och tillägg.

Den nuvarande läkemedelslagen har snart funnits i 20 år, men på grund av att den innehåller för många ändringar och tillägg har den blivit svår att överblicka.

– All lagstiftning måste göras om och fräschas upp med jämna mellanrum. Den här frågan står ett helt enigt utskott bakom, sade riksdagsledamoten Lennart Axelsson (S) när frågan debatterades i riksdagen.

Riksdagen har därför beslutat att nuvarande bestämmelser, efter bland annat språklig bearbetning, föras över till en ny lag. Lagen kommer att vara den samme förutom att språkliga ändringar och förtydligar tillförs. Lagen ska exempelvis delas in i kapitel, ha huvud- och underrubrik och löpande paragraf nummer för att göra den mer överskådlig. 

Login