Folkhälsomyndigheten frågar om din grannes buller

FOLKHÄLSA. Nära 90 000 vuxna ska svara på frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor när Folkhälsomyndigheten ska kartlägga hur miljön påverkar hur vi mår.

Vart fjärde år genomför Folkhälsomyndigheten en enkät för att kartlägga miljö- och hälsosituationen i Sverige. Vartannat år får vuxna besvara frågorna, vartannat år är det barnens tur. Under mars i år ska 87 000 vuxna besvara frågor om exempelvis hur mycket deras grannar bullrar, om de får huvudvärk av sin inomhusmiljö eller hur ofta deras näsor rinner på grund av avgaser.

Resultaten från enkäterna användas sedan som underlag för bland annat samhällsplanering och hur åtgärder inom miljö- och hälsoskydd ska prioriteras.

 

Login