Åtta stora regeringsuppdrag ska vara klara idag 

MYNDIGHETER. Coronakrisen till trots pågår statens utvecklingsarbete i bakgrunden. I dag ska flera stora myndigheter som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statskontoret och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys redovisa viktiga uppdrag.

Följande regeringsuppdrag ska redovisas till regeringen i dag.

Socialstyrelsen ska nu delredovisa sitt pågående regeringsuppdrag med att med kunskap stärka och utvärdera primärvårdens utvecklingsarbete med att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har kartlagt funktionsnedsattas tillgången till hjälpmedel för fritidsaktiviteter samt hur funktionsnedsattas aktiva fritid främjas lokalt och regionalt.

Login