Myndigheterna ska minska regelkrånglet: ”Väldigt viktigt”

Företag ska kunna fokusera mer på sina kärnverksamheter, och få en minskad administrativ börda, önskar regeringen. Ett brett uppdrag till ett tjugotal myndigheter ska hjälpa till på vägen.

Inte bara lagboken som avgör. Myndigheternas detaljregler i föreskrifter ska också sättas under lupp under de kommande åren. <br>
Inte bara lagboken som avgör. Myndigheternas detaljregler i föreskrifter ska också sättas under lupp under de kommande åren.
Foto: Patrik Svedberg
Jacob Hederos

I likhet med de tidigare aviserade planerna från Tidöregeringen läggs nu regleringsbrevsuppdrag ut till 27 myndigheter, däribland Socialstyrelsen, om att minska företags regelbörda och administrativa kostnader, och förbättra myndighetens bemötanden.

Detta för att bland annat vända trenden med ökade administrativa kostnader för företag, argumenterar regeringen.

Utöver att ge riktade uppdrag till 27 myndigheter att vidta specifika åtgärder får dessa, tillsammans med sju andra myndigheter som redan har det i sitt grunduppdrag, ett årligt återrapporteringskrav där insatserna ska redovisas till Regeringskansliet.

– Förenkling är ett viktigt verktyg för att stärka svensk konkurrenskraft. Regeringen vill därför skicka en tydlig signal till våra myndigheter om att förenkling för företag är prioriterat, menar energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) i ett pressmeddelande.  

Inleder arbetet direkt

Transportstyrelsen kommer ledningsgruppen att ta tag i uppdraget under nästa vecka, säger överdirektören Ann-Cathrine Wikström.

– För regelförenkling kan innehålla väldigt mycket, säger Wikström till Altinget.

Ur regleringsbrevet

Transportstyrelsen ska stärka och påskynda förenklingsarbetet inklusive arbetet med regelförenklingar och processer för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt förbättra bemötande och service gentemot företagen. Förenklingsarbetet ska vara en integrerad del av myndighetens arbete och verksamhetsplanering

Ur regleringsbrevet

Myndigheten kan dels arbeta med förenklingar i samband med revideringar av sina egna föreskrifter, som bland annat fastställer hur fordon ska besiktigas, vilka avgifter som ska tas ut, och hur lokförarbevis ska upprättas.

– Där är det också viktigt att tänka på att förenkla regler för att inte belasta branschen med onödiga administrativa pålagor, fortsätter Wikström.

Samtidigt företräder myndigheten den svenska linjen i flera internationella förhandlingar, bland annat inom sjöfarts och luftfartssamarbetet på FN-nivå, samt i flera av EU-lagstiftningsprocesserna.

– Där har vi också möjlighet att påverka.

Därtill trycker uppdraget även på att regelförenklingsarbetet kan handla om bemötande och hur information till företag och allmänhet kan formuleras.

Det jobbar vi mycket med, men det kan vi säkert bli ännu bättre med

Ann-Cathrine Wikström
Överdirektör, Transportstyrelsen
– Det jobbar vi mycket med, men det kan vi säkert bli ännu bättre med. Det tror jag aldrig man kan slå sig till ro och känna sig nöjd med, säger Wikström till Altinget, som samtidigt påpekar att stora delar av uppdraget redan sedan tidigare är i fokus för myndighetens vardagsarbete.

– Vi kommer att bli mer medvetna om det här, och vi kommer att prata mer om vad som ytterligare kan göras, även om det också är en del av den löpande verksamheten.

Sakkompetensen får styra

Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, har stora förhoppningar.

– Förhoppningsvis kan myndigheterna utifrån sin sakkompetens identifiera regelförenklingar som de sen kan leverera på, säger Liljeberg till Altinget.

Han ser inte i nuläget att det är någon direkt förändring som de ”egna myndigheterna” under hans energirelaterade ansvarsområde på departementet kan ta till.

– Inget som jag skulle nämna så här dags. Men regelförenkling är väldigt viktigt för näringsministern och det är många myndigheter som har fått det uppdraget att se över detta. Det kan mycket väl dyka upp någonting inom de energirelaterade myndigheterna, som också fick det här som en del av sina regleringsbrev.

De omfattas

Följande myndigheter ges uppdrag om förenkling för företag i sitt regleringsbrev:

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, E-hälsomyndigheten, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Svenska Kraftnät, Sveriges geologiska undersökningar, Swedac, Transportstyrelsen, Tullverket och Upphandlingsmyndigheten.

Följande myndigheter får återrapporteringskrav för att redovisa sitt förenklingsarbete:

Boverket, Kemikalieinspektionen, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Nämnda personer

Daniel Liljeberg

Statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00